När framtidstron har blivit framtidsoro

Då man är ung och hela framtiden ligger öppen ingår alltid ett visst mått av osäkerhet och oro. Hur ska jag välja, vad vill jag jobba med, ska jag studera vidare och i så fall var, kommer jag att hitta vänner då jag flyttar till en annan ort? Det är naturligt och ett sätt att förbereda sig. Men om valfriheten slår över i förlamande beslutsångest och den unga känner stor oro för frågor som ligger långt i framtiden kan det behövas stöd och hjälp.