Meningsfullhet i skolan ligger i balansen mellan ordning och humant bemötande – ”Brobans” sista abiturienter minns sin skola med värme

Varje elev skulle bli en duglig samhällsmedborgare – det var en hederssak vid Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors. Som Finlands första samskola var läroverket en pedagogisk pionjär. För femtio år sedan fick läroverkets sista abiturienter sina vita mössor. De minns en skola där varje elev behandlades jämlikt och respektfullt – men förutsattes att klara av skolarbetet.
1 Kommentarer