Så här tänker finansiärer om skolors och organisationers samarbete

I Svenskfinland finns det kraftfulla finansiärer som årligen delar ut miljoner till daghem och skolor. Lärorikt har talar med fyra chefer för stiftelser och föreningar om samverkan mellan externa aktörer och utbildningen. Ledstjärnan är att skolans expertis ska definiera vad som behövs, först därefter kommer pengarna.

De efterlyser lite mjukare villkor för unga män

Lärorikt har samtalat med tre abiturienter från Ekenäs om allt från handväskor till trenden med alfahannar, och den finländska mannens största utmaning. – Det skulle nog bli tyst om man började tala om lite djupare saker med sina kompisar, pojkar är inte vana med sådant, säger Maurus Blomqvist.
1 Kommentarer

Meningsfullhet i skolan ligger i balansen mellan ordning och humant bemötande – ”Brobans” sista abiturienter minns sin skola med värme

Varje elev skulle bli en duglig samhällsmedborgare – det var en hederssak vid Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors. Som Finlands första samskola var läroverket en pedagogisk pionjär. För femtio år sedan fick läroverkets sista abiturienter sina vita mössor. De minns en skola där varje elev behandlades jämlikt och respektfullt – men förutsattes att klara av skolarbetet.