“Ingen föds som rasist eller xenofob” – skolans roll avgörande för att förebygga nästa generations fördomar

Genuina vänskapsband mellan personer som tillhör olika sociala grupper – det är motgiftet mot rasism och xenofobi. Karmela Liebkind, professor emerita i socialpsykologi vid Helsingfors universitet, säger att lärare innehar en nyckelposition för att ge dessa vänskapsband möjlighet att frodas. Men vad är det som – i grunden – gör oss rädda för olikheter?