Den här texten började med fåglar. Flyttfåglar, närmare bestämt. De skulle tjäna som metaforer för fri rörelse och migration, och dessutom var det ett par som byggde bo under vårt tak och förde oväsen medan jag tänkte på vad jag skulle skriva. 

Men vi lämnar fåglarna. För det är barnen som är viktigast. Och tiden de tillbringar i skolan är också viktig. “Färre brott och mer skola när unga män fick terapi”, skriver Hbl 14.3.2024 i anslutning till amerikanska satsningar på KBT-terapi bland slumpvis utvalda unga män. I artikeln talas det om att tio minuter kan förändra en hel livsbana. 

När det gäller elever med svenska som andraspråk är kopplingen mellan lärande och välmående speciellt värdefull.

Välmående och lärande hör ihop. Det gäller alla barn i skolan. När det gäller elever med svenska som andraspråk är kopplingen mellan lärande och välmående speciellt värdefull. Språkinlärning hänger ihop med psykologi, och att vistas i en miljö där det är svårt att göra sig förstådd påverkar ett barns självbild och världsbild. Det finns gånger då jag känt mig otillräcklig som lärare i svenska som andraspråk. Jag har känt press att formatanpassa eleven så fort som möjligt och flåsat eleven i nacken i stället för att gå sida vid sida. Det kommer knappast som någon överraskning att inlärningsresultaten då inte heller varit goda. 

Elever som hör till förberedande undervisning och S2-elever lever mitt i omvälvande händelser. Sådan är barndomen – omvälvande, spännande och frustrerande! Finns det flyktingerfarenhet i familjen lever barnet dessutom med olika former av trauma. Möjligheten att öppna upp kan försvåras av tabun och brist på nätverk. Om den som jobbar i skolan enbart har erfarenheter av trygghet, välfärd och stabila relationer krävs förmåga att lyssna och sätta sig in i den andras situation utan att förminska.  

Att skapa ett tryggt bo är viktigt, men att öppna upp klassrummet är inte farligt.

Barnet behöver alltså få lyckas och känna sig förstådd och sedd. I skolan behöver barnet få testa de här erfarenheterna tillsammans med barn i olika åldrar och vuxna, i olika konstellationer. Att skapa ett tryggt bo är viktigt, men att öppna upp klassrummet är inte farligt. S2-elever får öva detta en hel del tillsammans med lärare inom både förberedande undervisning och S2-lärare samt flerspråkiga handledare, som stöder eleven i vardagen samt samarbetar med hem och skola. 

Samspelet mellan kärnkunskaper och stjärnögonblick är lärarens underbara vardag. Diskutera, läsa, skriva, förstå – det är kärnan, och det jobbar man hårt med som S2-lärare. Men stjärnögonblicken! Gruppen som har svårt att sitta stilla men som ändå vecka efter vecka planerar dramatiska bågar och producerar egna berättelser. Diplomarbetet med personlig vinkling om hur gängvåldsproblematik borde tacklas. Tonåringarna som hittar varandra i mellanförskapet på S2-lektionerna och lär varandra de egna folkdanserna i aulan. Envist argumenterande och bollande som resulterar i elevens trevande steg till att på eget initiativ skriva filmmanuskript. 

Så avslutar jag min text. Och fåglarna kommer att fortsätta bygga bo, och barnen kommer att fortsätta vara stjärnor.  

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.