Lärarens entusiasm smittar av sig: En engagerad lärare kan motverka digitaliseringens negativa effekter

I en tid av snabb samhällsutveckling ställs skolorna inför stora utmaningar. Hur kan vi rusta nästa generation så att de på bästa sätt kan hantera både klimatförändringen och artificiell intelligens? Hur kan vi hjälpa dem att hitta mening och engagemang i en tid när Pisamätningarna visar på både sämre skolresultat och lägre livskvalitet?