”Lyssna på de unga och gör dem delaktiga”

Genom projektet SFV Changemaker ville SFV ge unga en möjlighet att engagera sig och göra en förändring i samhället. Nu är projektet slut, och det stärkte tron på att det finns framtidshopp bland de unga, säger Tove Eklund-Hartman och Anna-Karin Öhman, som deltog från SFV:s sida.