Genom projektet SFV Changemaker ville SFV ge unga en möjlighet att engagera sig och göra en förändring i samhället. Nu är projektet slut, och det stärkte tron på att det finns framtidshopp bland de unga, säger Tove Eklund-Hartman och Anna-Karin Öhman, som deltog från SFV:s sida.

SFV Changemaker var ett kostnadsfritt program för 18- till 25-åringar, som ville få stöd och inspiration för att skapa förändring. Programmet var ett samarbetsprojekt mellan SFV och Ashoka, som är världens största nätverk för sociala entreprenörer och dem som vill skapa förändring.

– Vi ville ge unga en möjlighet att engagera sig och göra en förändring i samhället. Jag tycker att de fick redskapen, verktygen och en miljö där man kan anta en utmaning och hitta en lösning, säger sektoransvarig för fri bildning, Anna-Karin Öhman

I programmet deltog nio unga, och två av dem nominerades till tävlingen Changemaker of the Year i Finland i februari. När organisationen Ashoka inledde sin verksamhet i Finland kartlade man sociala innovationer och kom fram till att det inte fanns så många svenskspråkiga i gruppen.
– Det var också en orsak till att vi tyckte att vi ska vara med och stöda det här projektet. 

”Börja med en mindre bit”

De unga som deltog hade egna idéer om vad de ville förändra, och tillsammans med sina mentorer och i grupp, förädlade de dem.
– De utgick från ”theory of change”-tanken, det vill säga vilken samhällsutmaning du vill ta dig an och vad du vill förändra, säger Tove Eklund-Hartman, pedagogisk planerare vid SFV:s studiecentral.

Det som blev tydligt var att det inte behöver vara så svårt att förändra.
– Man kan välja en mindre bit som man vill jobba med, och få hjälp och stöd av en erfaren person. Vi ser en del  gnäll i samhället, att ”ingen gör”, men det viktigaste är att för unga visa på nya möjligheter att driva frågor, säger Anna-Karin Öhman.

Gav ansvarskänsla och ny inspiration

Under programmets gång jobbade de unga med metodguiden Det har aldrig varit lättare att förändra världen, som Ashoka och Raoul Wallenberg-stiftelsen gett ut.
– Det viktiga är att prata med unga om värderingar, om egna och samhällets värderingar. När vi lyssnade på de här unga fick man en känsla av hopp för framtiden, säger Anna-Karin Öhman.

Daniel Ekblad är en av dem som deltog i programmet, och han är nöjd över att ha deltagit.
– Förutom en bra mentor och ny inspiration av föreläsarna har jag också fått många nya bekanta, som alla är intresserade av socialt entreprenörskap. Det har också gett mig en slags ansvarskänsla och en vilja att jobba vidare med min idé om en plattform för faktabaserade nyheter och debatt.

Han rekommenderar alla att gå ett mentorprogram.
– Man behöver inte ha världens största ambitioner och vilja rädda hela världen, det räcker att ha en vilja att förändra något i ens egen omgivning. Changemakers förknippas ofta med välgörenhet och arbete i fattiga länder, men det behövs förändring inom alla branscher. Alla kan bli en changemaker inom sitt eget område.

Kort fakta om SFV Changemaker

Vad: Ett utbildnings- och mentorprogram i socialt entreprenörskap, innovation och ledarskap.

För vem: Samhällsengagerade unga i åldern 18–25. Nio deltagare valdes ut till programmet.

Hur: Deltagarna fick en egen mentor som stödde den unga att utveckla sitt ledarskap och utveckla lösningar på en samhällsutmaning. Ungdomarna fick också utbildning och blev en del av Ashokas globala nätverk av changemakers.

När: Programmet pågick under 2022.

Arrangörer: SFV och Ashoka, världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.