Är klassläraren är tillräckligt kunnig för att stödja elever som lider av psykisk ohälsa på bästa möjliga sätt? Den frågan ville två studeranden undersöka i sin magisteravhandling vid Åbo Akademi.

Skribenterna Brian Tuure och Otto Väärä ville med sin magisteravhandling undersöka hur nyutexaminerade klasslärare anser att klasslärarutbildningen har stöttat dem i deras arbete med elever som lider av psykisk ohälsa. 

Skribenterna använde sig av kvalitativ forskningsmetod för att få personliga åsikter av nyutexaminerade klasslärare. Informanterna bestod av fem klasslärare som nyligen hade utexaminerats från Åbo Akademi. Informanterna önskar att utbildningen hade gett dem mera kött på benen kring tematiken psykisk ohälsa.

Informanterna lyfte även fram att sättet det kunde göras på är att baka in mera stoff kring psykisk ohälsa i redan obligatoriska kurser så att alla har möjlighet att ta del av informationen och  inte endast de som väljer ett visst biämne som mer aktivt behandlar temat.

Skribenterna berättar kort om avhandlingen i ett videoklipp nedan:

Mer om magisteravhandlingen kan man läsa på Åbo Akademis webbplats.

Popularisering av magisteravhandlingar

  • Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland.
  • Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.
  • Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.