Dataskyddsbeskrivning för Lärorikt

Beskrivningen uppdaterad 16.3.2023

Här berättar vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter på webbplatsen Lärorikt, som innehåller information om lärande och pedagogik. Lärorikt upprätthålls av Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV) som också fungerar som personuppgiftsansvarig för Lärorikt.

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in uppgifter av dig när du besöker vår webbplats:

  • Din IP-adress
  • Uppgifter om din webbläsare och webbkakor
  • Sidor som du besöker på Lärorikt
  • Ditt namn, kontaktuppgifter och annan information om dig, om du väljer att skicka informationen till oss via e-post eller formulär

Vi följer upp besök på Lärorikt med hjälp av webbkakor men vi sparar uppgifterna  anonymiserat och aggregerat så att uppgifterna inte kan kopplas till dig. Vi kopplar inte ihop besök på Lärorikt med besök på andra webbplatser. Du kan ge ditt samtycke eller neka samtycke till webbkakor via länken Hantera Inställningar nedanför under Integritetsinställningar.

Vår webbplattform testar också automatiskt  om din webbläsare accepterar webbkakor. 

Mera information på engelska över hurudana webbkakor det går att samla in med vårt analysverktyg Piwik Pro hittar du i den tekniska beskrivningen.

Integritetsinställningar

Vi samlar in och behandlar dina data på webbplatsen för att bättre förstå hur den används. Vi ber alltid om ditt samtycke för att göra detta. Du kan ändra dina integritetsinställningar här.

Hur använder vi dina personuppgifter och på vilken laglig grund? 

Vi använder de insamlade uppgifterna för att utveckla Lärorikt och för att försäkra oss om att vi kan erbjuda dig sådant innehåll som är intressant för dig. 

Den lagliga grunden för att hantera personuppgifter på Lärorikt är ditt samtycke.

Hur använder vi automatiserat beslutsfattande?

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande när vi hanterar personuppgifter för Lärorikt.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till? 

Våra underleverantörer Piwik Pro SA och Nordic Morning AB hjälper oss att följa upp besök på Lärorikt. Data för Lärorikt lagras och hanteras endast på datacentraler inom EU. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra parter.

Om du själv väljer att öppna länkar eller dela information till sociala medier, t.ex. Youtube eller Facebook, gäller deras respektive villkor för dataskydd på dessa medier. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Lärorikt följer lagar, god praxis, denna beskrivning och därtill SFV:s webbpolicy för att skydda dina personuppgifter och för att informera dig om dina rättigheter. Vi skyddar åtkomst till dina personuppgifter med tekniska och organisatoriska åtgärder. 

Endast behöriga personer har tillgång till personuppgifter och personuppgifterna får användas endast för sådana ändamål som de är ursprungligen insamlade för.

Vi har slutit dataskyddsavtal med våra underleverantörer, som får hantera personuppgifter för Lärorikt endast för att hjälpa oss att utveckla tjänsten. Vid en eventuell personuppgiftsincident kontaktar vi dataskyddsombudsmannens byrå.

Vilka rättigheter har du i fråga om dataskydd?

Vid Lärorikt har du rätt att:

be om mer information gällande dina personuppgifter
be att dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas
be att dina personuppgifter raderas
återkalla ditt samtycke

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter som gäller din webbläsare i 14 månader. Om du väljer att skicka dina kontaktuppgifter till oss, sparar vi dem tills vidare.

Hur kan du kontakta oss eller dataombudsmannens byrå?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter på Lärorikt kan du kontakta webbproducent Malin Wikström,
e-post <fornamn.efternamn@sfv.fi>

Om du har frågor gällande dataskydd på SFV kan du kontakta Rabbe Sandelin,
<fornamn.efternamn@sfv.fi> som är ansvarig för dataskyddsfrågor.

Vid behov kan du också kontakta eller lämna ett klagomål till
 dataombudsmannens byrå.

Förändringar av denna dataskyddsbeskrivning

Vi lägger till ett nytt datum i början av denna beskrivning om vi ändrar innehållet.