Forskning

Rapporter, avhandlingar och annat forskningsrelaterat

Goda exempel och glimtar från vardagen

På fältet

Samtal

De efterlyser lite mjukare villkor för unga män

Lärorikt har samtalat med tre abiturienter från Ekenäs om allt från handväskor till trenden med alfahannar, och den finländska mannens största utmaning. – Det skulle nog bli tyst om man började tala om lite djupare saker med sina kompisar, pojkar är inte vana med sådant, säger Maurus Blomqvist.
1 Kommentarer

Meningsfullhet i skolan ligger i balansen mellan ordning och humant bemötande – ”Brobans” sista abiturienter minns sin skola med värme

Varje elev skulle bli en duglig samhällsmedborgare – det var en hederssak vid Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors. Som Finlands första samskola var läroverket en pedagogisk pionjär. För femtio år sedan fick läroverkets sista abiturienter sina vita mössor. De minns en skola där varje elev behandlades jämlikt och respektfullt – men förutsattes att klara av skolarbetet.

Debatt

Vill du skriva en insändare?

Bild av fingrar på tangentbord.

Vill du skriva en insändare om en fråga som handlar om lärande, en fråga som du tycker att behöver uppmärksammas? Lärorikt tar gärna emot och publicerar insändare som handlar om pedagogiska teman.

Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Insändarna ska skrivas under eget namn, eftersom vi inte publicerar anonyma insändare. Bifoga kontaktuppgifter och skicka in den via formuläret här intill.