Forskning

Rapporter, avhandlingar och annat forskningsrelaterat

“Ingen föds som rasist eller xenofob” – skolans roll avgörande för att förebygga nästa generations fördomar

Genuina vänskapsband mellan personer som tillhör olika sociala grupper – det är motgiftet mot rasism och xenofobi. Karmela Liebkind, professor emerita i socialpsykologi vid Helsingfors universitet, säger att lärare innehar en nyckelposition för att ge dessa vänskapsband möjlighet att frodas. Men vad är det som – i grunden – gör oss rädda för olikheter?

Goda exempel och glimtar från vardagen

På fältet

Samtal

Debatt

Vill du skriva en insändare?

Bild av fingrar på tangentbord.

Vill du skriva en insändare om en fråga som handlar om lärande, en fråga som du tycker att behöver uppmärksammas? Lärorikt tar gärna emot och publicerar insändare som handlar om pedagogiska teman.

Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Insändarna ska skrivas under eget namn, eftersom vi inte publicerar anonyma insändare. Bifoga kontaktuppgifter och skicka in den via formuläret här intill.