Karriärcenter Arabia erbjuder gratis vägledning med låg tröskel till alla som funderar på karriären eller studievalen. Trots tuffa tider med pandemi, Ukrainakrig och inflation ser karriärvägledarna på centret framtidstro hos de unga – men ibland väcker de oändliga valmöjligheterna huvudbry.

I april 2021 öppnade Karriärcenter Arabia – ett vägledningscenter med låg tröskel som riktar sig både till unga och vuxna. Centret betjänar på plats i Arabistranden i Helsingfors, men även online.

– I princip är vi öppna för vem som helst i Finland, säger Veronika Ekman, som är en av karriärvägledarna och som varit med sedan uppstarten av centret.
Hon och sju andra karriärvägledare hjälper i frågor om studier och karriär.
– Det är många som inte vet vad de vill göra härnäst. Vuxna som suttit kvar på sina arbetsplatser i tjugo år eller unga som söker sitt första jobb och inte vet var de ska börja, säger karriärvägledare Carl Stjernberg.

”Alla kan dra nytta av vår verksamhet”

Karriärcenter Arabia erbjuder gratis vägledning och stöd till alla som vill fundera på sin karriär, men våren 2021 bjöd på en knagglig start med alla coronarestriktioner.
– Det tog också en stund innan folk fick veta om oss. I företagsvärlden sägs det att det tar åtminstone fem år innan man kommer på fötterna, men vi har lyckats med mycket på kort tid och knappa resurser, säger Ekman.

Under det första året nådde centret 227 vägledningskunder, det här gäller individuella vägledningar, och under 2022 nådde man 478 kunder – alltså personer i arbetslivet, studerande, arbetslösa och integrationskunder.
– Vi deltar i mässor och andra organisationers evenemang. Vi vill hela tiden utvecklas och få mer synlighet. Alla i Svenskfinland kan dra nytta av vår verksamhet, säger Ekman.

Enligt Stjernberg har Karriärcentret lyckats bra i samarbete med andra aktörer, bland annat svenskspråkiga gymnasier, Arbis, Luckan och Akan.
– Vi konkurrerar inte, utan är ett komplement till studievägledning och annan verksamhet som redan finns. Svenskfinland borde överlag samarbeta mer, säger han.

Trots mentalt tuffa tider med pandemi, Ukrainakrig och inflation tycker både Ekman och Stjernberg att unga känner framtidstro. Ibland orsakar de oändliga valmöjligheterna ändå huvudbry.
– Som karriärvägledare vill jag inge hopp. Inget av det man har valt är fel, utan allting är alltid hemåt. Man samlar olika erfarenheter i sin ryggsäck, säger Ekman.

Viktigt med stöd vid olika vägskäl

Stjernberg säger att en del förväntar sig att de ska hitta drömjobbet genast eller att de har lite väl höga förväntningar på arbetslivet.
– Ibland måste man börja med ett jobb man inte tycker så mycket om, vilket kan vara en utmaning, säger han.

Båda lyfter fram vikten av att sätta ord på sin tidigare arbetserfarenhet och lyfta fram det på CV:t.
– Framförallt det informella kunnandet som kommer från fritiden, om man till exempel har varit ledare på ett scoutläger, påminner Ekman.

Att få stöd vid olika vägskäl i livet, eller mellan två olika livsfaser, kan vara viktigt för att se de egna styrkorna och möjligheterna.
– Jag hoppas att karriärvägledning skulle vara lika vanligt som att gå till en psykolog, en självklar grej, säger Veronika Ekman.

I nuläget har många en tanke om att man måste klara sig ensam när det gäller frågor om jobbsökning och karriärplanering. Det vill Karriärcenter Arabia råda bot på.
– Det är bra att prata med någon neutral person som inte känner en och som kan komma med nya synpunkter, frågeställningar och tankar, säger Carl Stjernberg.

Karriärcenter Arabia

Karriärcenter Arabia är ett samarbete mellan Arcada, Prakticum och Sveps ungdomsverkstad.

Konstsamfundet är medfinansiär.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.