Universitetslektorer: Samarbete kunde öka lärarstuderandens intresse för att studera konstämnen

“Det finns ett trasigt piano men inga instrument åt eleverna”? Åbo Akademis universitetslektor Cecilia Björk berättar hur det kan låta bland klasslärare på fältet. Hennes kollega Hannah Kaihovirta från Helsingfors universitet nämner skolor där papper blivit en lyxvara inom bildkonsten. De efterlyser nu mera samarbete mellan universiteten och andra aktörer.