Är du lärare i gymnasiet och undervisar i musik eller bildkonst? På den finlandssvenska webbplatsen Stoff sammanställs material just för dig.

Ett klick och så är man inne på Stoff. På den här samlingsplatsen kan man bekanta sig med fotografiets historia, färglärans och serieteknikens grunder. Här finns filmer som beskriver musikbranschens olika yrken. 

Ett klick till och man slussas vidare till ett annat forum där man kostnadsfritt kan ladda ned musik för filmprojekt och podcasts.

– Grundidén med det här uppdraget är att utveckla ämnena på gymnasienivå och sprida goda modeller, säger projektkoordinatorn Kia Tallgren.

Det finns som bekant ett skriande behov av läromedel för musik- och bildkonstundervisningen på gymnasienivå. Stoff är kort och gott en digital plattform som byggts upp för att svara mot en del av det mest akuta behovet. 

Stressig skolvardag

Stoff vill erbjuda goda resurser och material för ämneslärare inom bildkonst och musik. Allting kan användas kostnadsfritt. Just nu erbjuder man ett kuraterat bibliotek med länkar till andras material, samtidigt som man också producerar eget.

Många ämneslärare känner till portalen och använder den också i viss mån. Kia Tallgren säger att det ändå är förknippat med vissa utmaningar att få lärare att börja använda materialet i undervisningen mera systematiskt.

Kia Tallgren. Bild av kvinna med brunt hår och röd blus.
Projektkoordinator Kia Tallgren jobbar som bildkonstlärare vid gymnasiet Lärkan i Helsingfors, men just nu koordinerar hon Stoff-projektet.

– Skolvardagen är hetsig, och många lärare kanske tänker att nu finns det igen en ny plattform som man ska orka sätta sig in i. Det är inte alltid enkelt för lärare att få in nyheter i de rutiner man redan hunnit bygga upp.

Ett nationellt uppdrag

Plattformen är endast en del av ett större riksomfattande utvecklingsuppdrag som Tölö gymnasium tilldelats av Utbildnings- och kulturministeriet.

Kia Tallgren arbetar själv som bildkonstlärare vid gymnasiet Lärkan i Helsingfors, men koordinerar nu projektet i samarbete med en arbetsgrupp som består av ämneslärare i bildkonst och musik.

– Förutom att utveckla Stoff har vi ordnat fortbildningar, digitala kick-off tillfällen och fört olika diskussioner med ämneslärarna, säger Kia Tallgren.

Hon uppskattar att man i nuläget når ut till ungefär hundra ämneslärare. Lärarna arbetar både i gymnasier och i grundskolornas högre klasser. Den digitala plattformen vänder sig till en ännu större publik.

Material för låtskrivning

Projektet pågår under åren 2018–2025. Det finns ännu tid att utveckla och Kia Tallgren smider redan planer.

­– Jag vill satsa ännu mera på att lärare ska få träffas, både fysiskt och på distans. När man träffas ser man bättre vilket behov man har av material, och så kommer man på idéer tillsammans.

När det gäller materialproduktionen planerar arbetsgruppen att utveckla material för konsthistoria och inom tematiken musik och välbefinnande. 

– Vi håller också som bäst på och utvecklar ett material för låtskrivning. Det är främst tänkt som ett handledningsmaterial för lärare och det kommer att bestå av artiklar och uppgifter.

Bakgrund:

  • Stoff har skapats som en del av det riksomfattande utvecklingsuppdraget i bildkonst och musik på gymnasiet. Det innefattar en skyldighet att på riksnivå utveckla och sprida modeller och god praxis.
  • Till uppgiften hör också att fortbilda gymnasielärarna, främja samarbete och bygga nätverk mellan utbildningsordnare och andra aktörer.
  • I arbetsgruppen ingår: Projektkoordinator Kia Tallgren samt Annika Blomqvist (linjeledare för musiklinjen), Laila Rebers-Holländer (linjeledare för bildkonstlinjen), Joel Gräfnings (bildkonstlärare).

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.