– Det finns ingen trollstav eller något piller. Det är back to basics om vi vill att våra unga ska börja må bättre, säger ungdomsläkaren Silja Kosola. Hennes förslag är att Finland gör som i Kina och börjar begränsa TikTok.
Hon berättar också varför ingen av oss borde ha något som hela tiden surrar i öronen, till exempel ljudböcker.

– Tigrar som anfaller på natten är inte längre en del av finländarnas vardag, men om kroppen inte får det som den är gjord för börjar den söka stimulans på annat sätt, säger ungdomsläkaren Silja Kosola.

För mycket länge sedan var det nämligen en viktig överlevnadsförmåga att unga människor orkade vaka och vakta sin flock under natten.

– Den förmågan har våra unga kvar ännu idag, men i vårt samhälle är den inte lika viktig längre, och då blir det i stället en destruktiv sak om unga inte sover på nätterna. Förr i världen slutade tv-programmen att sändas en viss tid, men nu pågår det digitala aktiviteter dygnet runt, säger Kosola.

Hon berättar att andelen unga som sover mindre än åtta timmar per natt ökat, och att sömnbristen sedan inverkar på förmågan att koncentrera sig och lära sig nya saker i skolan. 

– Lösningen blir ofta att de unga i stället använder energidrycker för att orka, och användningen av dem har ökat kraftigt bland unga.

Enormt snabb utveckling

Tidigare arbetade Silja Kosola som skolläkare i Helsingfors. 

– På den här tiden, för ungefär femton år sedan, var det allmänt att man hade en bra familj och gick i en trevlig skola, och det var endast en liten mängd barn och unga som sökte hjälp för sitt mående. I dag har den andelen ökat enormt och vi ser också en ökad polarisering. De som mår dåligt mår nu verkligt dåligt. 

Ungdomsläkaren säger att det här exempelvis syns som ökat våld på gatorna och ökad droganvändning.

Beroende av sociala medier

Ångest, ätstörningar och social fobi gör att dagens ungdomar söker sig till läkare. Silja Kosola säger att de enorma valmöjligheterna i livet belastar unga sinnen och framkallar ångest. Men också sociala medier påverkar sinnena negativt. 

– Utvecklingen på sociala medier är att det blir allt mindre socialt umgänge och i stället pysslar unga på där i sin ensamhet. Digitala spel och forum är tillverkade för att stimulera våra sinnen och skapa ett beroende, och många unga säger att de gärna skulle önska tillbringa mindre tid på sociala medier, men att de inte kan. 

Skjutsa inte dina barn

Silja Kosola förespråkar, som så många andra, fysisk aktivitet.

– Våra kroppar är helt enkelt gjorda för att vara i gång och få vardagsmotion, och det är lättare att koncentrera sig efter att man rört på sig.

Men samtidigt finns det en stor ambivalens inom just det här området.

– Vi tycker att det är okej att barn och unga är ensamma hemma många timmar varje dag vid sina datorer, men vi vill inte att de går eller cyklar till träningar och fritidssysselsättningar, inte ens om de finns endast två till tre kilometer från hemmet. 

Silja Kosola säger att om vi slutar skjutsa våra barn överallt skulle de få välgörande vardagsmotion som samtidigt leder till bättre sömnkvalitet.

Nationella begränsningar av TikTok?

Trollstav och piller hjälper inte, men vilka förändringsförslag skulle Silja Kosola komma med om hon var president med stora maktbefogenheter? Hon skrattar lite.

– Det finns rekommendationer som begränsar den digitala tidsanvändningen och jag skulle uppmana att man följer dem. Barn i de lägre årskurserna behöver ingen smarttelefon, och vill man hålla kontakt med sina barn räcker en billig telefon. För en treåring är en timme skärmtid en till två gånger i veckan fullt tillräckligt.

I Kina har man gjort nationella begränsningar av TikTok, och Silja Kosola säger att det kunde vara en väg att gå.

– Men det finns en samhällelig aspekt som gör det svårt i vårt land. Vi är individualistiska och vill inte att staten ska komma in och styra och begränsa oss.

Bered plats för egna tankar

Silja Kosola säger att det kort och gott handlar om att ta tillbaka kontrollen över våra sinnen och vår vardag. 

– Familjerna är mindre och det gör att man inte tränas lika mycket i social samvaro i hemmen längre. Därför är det extra viktigt att man använder skolans raster till social samvaro och inte sitter framför sina mobiler.

Tills sist lyfter hon fram skapande som en avgörande faktor för välmående. 

– Den som skapar mår helt enkelt bättre, men för att kunna skapa behöver man tänka egna tankar. Om man till exempel börjar lyssna på en ljudbok varje stund man får lite slött, ja då kan man aldrig höra sina tankar.

Silja Kosolas tips till unga

  • Sov regelbundet minst åtta timmar per natt.
  • Ät regelbundna måltider.
  • Prova på olika former av motion för att hitta din favorit.
  • Begränsa användningen av digital teknik.
  • Umgås på olika sätt med riktiga människor.
  • Skapa egna saker och stäng av störande apparater.