Vi måste alla fråga oss själva vad vi vill med våra liv och hur vi kan uppnå det. På den grunden kan vi sedan börja bygga vårt liv, säger filosofen Frank Martela. I boken Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä utforskar han på ett fascinerande sätt den eviga frågan om meningen, syftet och värdet av våra liv, och hur vi borde leva det. Innehållet är en kraftig dos forskningsresultat framlagda på ett sätt som för läsarna är lätta att ta till sig, oberoende av hur bevandrad inom filosofins område man är. I boken presenterar Martela några av de mest fascinerande idéerna från historia, filosofi och psykologi för att med hjälp av dem ta itu med bokens tema: Vad är meningen med livet?

Frank Martela närmar sig frågan genom tankeväckande och till tonen konverserande essäer. I dem öppnar han upp olika perspektiv på vad som ger betydelse åt vår existens. Med en ställvis lite ironisk ton tar han sig an några av de mest centrala existentiella temana i vår tid. ”Är lycka ett värdigt mål?”, ”Vad utgör grunden för mening i ett sekulärt samhälle?” och ”Är livet en existentiell tomhet?” – det är frågor som han brottas med. Dessa livets stora frågor placerar han i en modern kontext, lätt att känna igen sig i. 

Forskning påvisar att vi är som lyckligast, inte när vi har fler saker eller utmärkelser, utan när vi har mer mening. Frågan om mening har sålunda genom sin folkhälsoaspekt också stor samhällsrelevans. Det är idag alltför många människor, både yngre och äldre, som tvivlar på att deras liv spelar någon roll. Den här boken är för dem, men också för oss som kanske behöver tänka om vad gäller värderingar och synsätt.

Boken är ett filosofiskt verk, men tillika en handfast vägledning till att finna mening, lycka och sin plats i världen. Efter att ha läst den är det lättare att förstå varför vi är missnöjda med det nuvarande och ständigt strävar efter något ofta onåbart. Läsaren kan lära sig mycket som kan användas för att höja meningsfullheten i sitt eget liv. Följer vi Martelas råd försäkrar vi oss om att vara människor som har betydelse för andra. Det är det enkla svaret på frågan om meningen med livet.

Boken Elämän tarkoitus har översatts till aderton språk, bland annat engelska och norska. Tyvärr saknas ännu en översättning till svenska.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.