Att uppfylla Guds vilja var för ett och ett halvt sekel sedan det uppifrån dikterade och för alla gemensamma svaret på frågan om meningen med livet. Men efter Darwin har varje enskild individ alltmer varit tvungen att hitta fram till ett eget svar på frågan. För den som inte tror på ett nytt liv i ett lockande, om än avlägset, paradis gäller det att hitta meningen i livet där den står, i sin egen vardag och livssituation. 

Trots tryggade grundbehov och lättare vardag är frågan om meningen med livet och meningsfullhet, i historiskt perspektiv, mest aktuell just idag. Den ökande osäkerheten omkring oss bidrar till behovet att hitta mening med och i tillvaron. Idag är meningsfullhet i arbetet enligt forskningen också en viktigare motivationsfaktor än lön och förmåner. Att utforska och förverkliga oss själva i hobbyer och i vårt arbete, att pröva våra gränser och växa som människa är sätt att söka svar för oss som inte söker dem i den allt mera populära nyandligheten.

Det är så vi jobbar på projektet som heter självutveckling och framtid. Det ger oss innehåll, riktning och meningsfullhet i livet. Fint så! Med den vuxnas insikt om att vägen är viktigare än målet är den mentala fästpunkten för vår strävan efter vad vi en dag ska uppnå och vad vi en dag vill bli. Som svar på frågan om meningen med skola och utbildning, den viktigaste motivationsfaktorn, erbjuder vi på samma sätt ofta våra barn och unga en lockande bild av vilken deras framtid kan bli. Det är bra, men det räcker inte. Den framtiden är för många av dem lika avlägsen som himlen var för våra förfäder.   

 ”Utbildning är inte förberedelse för livet; utbildning är livet självt” sade John Dewey. Det citatet innehåller många sanningar. En av dem är betoningen av skolan som en betydelsefull och integrerad del av det skede i barns och ungas liv där de befinner sig just nu. Skolan är våra barns arbete, och vi bör verka för en meningsfull skolvardag mera än vad vi betonar utbildningens instrumentella betydelse.  

Skolan bör vara den plats där unga kan leva fullvärdiga och rika liv, just här och nu, utan alltför tidiga val vad gäller framtid, eller för tidigt fokus på avgångsbetyg och studentexamen.

Barn och unga som mår bra lär sig bra. Den grundsanningen behöver vi lita på. Skolan bör vara den plats där unga kan leva fullvärdiga och rika liv, just här och nu, utan alltför tidiga val vad gäller framtid, eller för tidigt fokus på avgångsbetyg och studentexamen. Social och mental trygghet är viktigare. Det finns alltför många för vilka skolan är den enda platsen som erbjuder förståelse, stöd och det sociala nätverk vi alla behöver. “Du duger, du är värdefull, du kan bidra” – det behöver vi låta barn och unga känna, utan att tona ned att de med arbete med självutveckling en dag kan uppnå den bästa versionen av sig själva.  

Barn och unga hittar mening på samma sätt som vuxna. Genom att utforska och förverkliga sig själva utvecklar de sina styrkor, hittar de sin potential och sina begränsningar och skapar mening och relevans i sin egen utbildning. En meningsfull skola är en kontinuerlig och levande process som förser dem med den kunskap och de färdigheter de behöver för att navigera genom sin egen vardag. Den odlar deras karaktär, sociala medvetenhet, kreativitet och förmåga till empati. Den uppskattar mångfald, både i bakgrund och tankar. Den hjälper dem att bygga relationer och att utveckla en förståelse för omvärlden. Den är en fristad där de känner sig delaktiga, inkluderade välkomna och värdefulla. 

Att vara betydelsefulla för andra, bidra till en gynnsam samhällsutveckling och att hjälpa andra är enligt forskningen det som ger oss störst känsla av meningsfullhet och lycka.

Människan är inte en ö. Vårt eget välbefinnande är också beroende av hur människor omkring oss mår. Att vara betydelsefulla för andra, bidra till en gynnsam samhällsutveckling och att hjälpa andra är enligt forskningen det som ger oss störst känsla av meningsfullhet och lycka. Att finnas till för och göra gott för varandra stärker också vårt eget välmående.  En sådan skolkultur stärker också barns och ungas känsla av meningsfullhet i skolvardagen. Den här gången handlar artiklarna på Lärorikt om meningen i livet och meningsfullhet, och hur både unga och äldre kan hitta den.

Kommentarer

2
  1. Tack Niklas! Instämmer. Att söka mening är en resa i sig. Barn och vuxna hittar mening i att någon ser ens kompetens, att vi har möjlighet att påverka samt beter så att genom vårt agerande växer det goda i sammanhanget. Och sammanhangen börjar med dem som står oss närmast.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.