Artificiell intelligens ses ofta som antingen en välsignelse eller en förbannelse. När AI-professorerna Peter Parnes och Linda Mannila talar om för- och nackdelar nämns nya obehagliga mobbningsmetoder, men också det fina med en egen arbets- och studiekompis 24/7.

– Snart ser vi en digital tudelning där vissa barn får sämre gratisversioner, medan de som har föräldrar som är beredda att betala får helt andra studiemöjligheter, säger professor Peter Parnes från Luleå tekniska universitet.

Han intresserar sig speciellt för de mjuka sidorna av AI. Han forskar också i hur modern teknik, till exempel dataspelsteknik, kan hjälpa människor i alla åldrar att hjälpa sig själva att bli bättre på att lära sig saker snabbare och mer fördjupat.

Pengar är ändå hårdvaluta i sammanhanget.

– Vissa kommuner kommer kanske att satsa stort på betalvarianter, kanske till och med på ChatGPT 4, medan skolor i andra kommuner får nöja sig med gratisversioner.

AI på olika villkor

Peter Parnes ser den oerhört snabba utvecklingen inom AI som en stor utmaning. Ett verktyg man köper i dag kan redan i morgon ersättas av ett betydligt bättre.

– När lärarna vill ha det senaste så säger kanske IT-avdelningen på en skola att den programvara man köpt in ska användas minst två år till. 

Peter Parnes

– När lärarna vill ha det senaste så säger kanske IT-avdelningen på en skola att den programvara man köpt in ska användas minst två år till. 

Peter Parnes nämner att det nu finns ett behov av likvärdig fortbildning för lärarna och han lyfter också fram betydelsen av att rektorerna ställer sig bakom utvecklingen. Utan det stödet förutspår han att utvecklingen av AI i skolorna kommer att bli väldigt långsam.

Vissa sticker iväg rasande snabbt

Linda Mannila är nyutnämnd biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. I egenskap av den första svenskspråkiga AI-professorn i Finland ska hon fokusera på de samhälleliga aspekterna av AI.

I likhet med Peter Parnes är hon intresserad av det livslånga lärandet, och hur man kan använda AI-lösningar för att höja kompetensen och öka kunnandet.

Hon ser en potentiell risk med att de som redan är på en hög nivå skjuter iväg med hjälp av AI, medan andra som inte har tillgång till eller kan använda de senaste verktygen börjar sacka efter. 

– På samma sätt som vi tidigare talat om digital delaktighet är det viktigt att också AI-lösningar blir tillgängliga för alla, säger hon.

Stora utmaningar

Linda Mannila lyfter upp en stor utmaning med AI. Det är hur vi ska hantera ett medielandskap där det innehåll vi möter blir allt mer artificiellt genererat? 

Exempelvis bygger många av de tjänster som vi använder, bland dem ChatGPT, på amerikanska värderingar.

Linda Mannila

– Vi behöver också få en förståelse för hur AI-lösningarna fungerar och tränas. Exempelvis bygger många av de tjänster som vi använder, bland dem ChatGPT, på amerikanska värderingar.

Enligt Linda Mannila ger AI alltså snabbt upphov till frågor som berör, etik, juridik och transparens. Peter Parnes ger ett skrämmande exempel på hur elever lyckats utveckla nya mobbningsmetoder med hjälp av AI.

– Det är till exempel lätt att göra autentiska nakenbilder på sina kompisar och skicka ut dem, och de ser faktiskt väldigt äkta ut. 

Avlastning som inte enbart är bra

Linda Mannila betonar två sidor av AI och lärande. Det är att lära med AI, men också om. Hon nämner många gånger begreppet AI-litteracitet som är en form av allmänbildning inom området.

– För att kunna använda AI-lösningar på ett ansvarsfullt sätt behöver man ha en viss förståelse för hur tekniken fungerar och vilka möjligheter och potentiella risker det finns.

Hon nämner också principen om omedveten avlastning som en dålig konsekvens när man använder AI-lösningar slentrianmässigt.

– Plötsligt börjar AI kanske avlasta oss saker som vi borde göra och lära oss själva, och det här kan ske omedvetet. Vi behöver fundera på när vi ska använda de här verktygen och när vi inte ska göra det.

Studiekompis dygnet runt

Bland utmaningarna ryms ändå en toppensak med AI som professorerna lyfter fram. Det är möjligheten till en egen arbets- eller studiekompis som är tillgänglig dygnet runt.

– Det handlar om en hjälplärare som kan förklara, men också bekräfta kunskap när man till exempel frågar om man kan få en bekräftelse på att man förstått rätt, säger Peter Parnes.

­– Den energimängd man har till förfogande för sina studier är alltid begränsad, och nu behöver man inte längre använda största delen av sin tid och ork till att leta efter meningslösa saker för att komma vidare.

Peter Parnes

Han gillar tanken på snabba svar.

­– Den energimängd man har till förfogande för sina studier är alltid begränsad, och nu behöver man inte längre använda största delen av sin tid och ork till att leta efter meningslösa saker för att komma vidare.

Peter Parnes är övertygad om att AI kommer att underlätta studierna för vissa grupper av människor, bland dem dyslektiker och personer med utländsk bakgrund. 

– Inspelade föreläsningar kan transkriberas till det egna språket och för blyga elever är det lättare att ställa frågor till en robot än till en människa, och de kan sedan använda roboten som en form av alibi för vidare diskussioner med läraren i klassen.

Ingen orsak att backa

Var det då alls klokt att lansera ChatGPT, frågar Linda Mannila och besvarar frågan själv.

– Egentligen är det helt onödigt att ställa sig den frågan, eftersom verktyget redan finns. Och jag tycker det är bra eftersom det har öppnat upp för en diskussion kring AI i samhället.

Linda Mannila säger att vi redan under flera år haft en mängd AI-lösningar i vår vardag, till exempel streamingtjänsternas personliga rekommendationer, men att det nu var ChatGPT som gav AI ett ansikte och ställde saker upp och ner.

Hon är lite road av rådade tankesätt där man ser på AI som någonting som kommer utan att vi kan göra så mycket åt saken.

– AI är ingen varelse som kommer och tar över mänskligheten utan ett område med många olika tillämpningar som utvecklas av oss människor tillsammans. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen.

Linda Mannilas tips för god AI-etik

  1. Diskutera AI och etiska frågeställningar hemma och i skolan.

Börja till exempel med de här öppna frågorna: Vad är positivt och negativt med att Spotify kan rekommendera ny musik åt oss? Vad kan robotar tillföra vården? Vilken typ av AI-lösningar tycker du att behövs? Hur kan du använda AI-lösningar på bästa sätt?

  1. Påverka utbudet av svensk service.

Välj alltid svenska i olika automater och i självbetjäningskassan. Det visar på ett behov av svenska AI-tjänster.

  1. Lär dig mera om AI.

Gå någon av de öppna kurserna vid Helsingfors universitet, till exempel Elements of AI eller Etik om AI.