Lovisa Käcko är lycklig över sitt år vid Kronoby folkhögskola. Hon har fått växa som människa och vara barn ett år till, precis som hon önskat.

– Här missar man inte ett år, utan man vinner ett år och lär sig för livet, säger läraren Kristoffer Sandbacka i ett reflekterande samtal med Lovisa.

Hösten 2023 inledde Lovisa Käcko sina studier vid Kronoby folkhögskola. Mycket snart insåg hon att det här inte var en vanlig sunkig skola som hon säger.

– När jag första gången körde in på gården märkte jag att det inte alls såg ut som en skola, utan mera som en herrgård, säger hon.

I ett samtal med läraren Kristoffer Sandbacka berättar hon om hur året vid linjen Base Camp gett henne färdigheter både för kommande studier och arbetsliv.

En plats utan stress

Base Camp är en linje som egentligen funnits vid Kronoby folkhögskola sedan 1997. Utbildningen har karaktären av ett tionde skolår.

– Hit kan man komma för att växa som människa, höja sina vitsord och samtidigt utveckla sin självkänsla, säger Kristoffer Sandbacka. 

Lovisa kom inte hit för att hon ville höja sina vitsord. Snarare sökte hon en plats där hon kunde ta det lugnt och göra allt i sin egen takt. Hon kände sig också osäker på vad hon ville göra efter nian. 

– När man jobbar med sig själv upptäcker man vad man är bra på. Ni som jobbar här på skolan är väldigt bra på att hjälpa oss att hitta våra styrkor, säger hon.

När man jobbar med sig själv upptäcker man vad man är bra på. Ni som jobbar här på skolan är väldigt bra på att hjälpa oss att hitta våra styrkor.

Lovisa Käcko

Kristoffer Sandbacka undrar hur det nu sedan fungerar i praktiken att sammanföra en grupp människor med så olika målsättningar under samma tak.

– Det går bra, svarar Lovisa Käcko.

Gratis skidskola i Ruka

Lovisa Käcko kan inte kan plocka ut någonting som varit bäst under skolåret. Helheten är helt enkelt för bra för att dissikeras sönder.

– Det här är världens bästa skola faktiskt, eftersom vi får uppleva så mycket.

Hon räknar upp olika situationer där de unga rent fysiskt varit uppe på berg och nere i grottor. Några har bakat, medan andra bundit kransar som sedan sålts på basarer för att täcka kostnaderna för kommande skolresor.

En av dem förverkligades i form av en kurs. Det var en slalom- och snowboardresa till Ruka där skolans vildmarksstuderande från linjen Outdoor Academy fungerade i rollen som skidlärare.

– Tänk vilken förmån vi har, att få gå gratis på skidskola, säger Kristoffer Sandbacka.

Förutom friluftsliv finns det också ett estradprojekt på programmet.

– Det är mycket lärorikt att få ställa sig inför en publik och det är också till hjälp i arbetslivet, tror Lovisa Käcko.

Unga man får låna ett år

Vad lär man sig på en folkhögskola? Enligt Kristoffer Sandbacka får man verktyg för framtiden och så lär man sig samarbeta och även problemlösning.

– Man lär sig också att respektera andra människor, säger Lovisa Käcko.

Enligt Kristoffer Sandbacka är det en styrka att lärarna tillbringar så mycket tid i vardagen med de unga.

– I motsats till grundskolan som främst har ämneslärare i de högre klasserna, säger han.

Närkontakten kan förstås också vara utmanande och känslosam ur ett lärarperspektiv. Ett år går snabbt och plötsligt ska allt man byggt upp lämnas.

– Till en början var det en utmaning för mig som lärare att kunna nollställa mig och skicka iväg de unga som jag bara haft till låns.

Här vinner man ett år

Kronoby folkhögskola också fått god respons utifrån.

– Yrkesskolorna har själva sagt till oss att det är fint att deras studerande har gått via Base Camp innan de kommer till dem. De är mera förberedda på det sättet, säger Kristoffer Sandbacka.

Lovisa Käcko nämner också en annan fördel hon personligen varit glad över. Att man vara ”barn” ett år till. Hon förstår inte alls den kritik som ibland riktas mot folkhögskolorna, att man missar ett år i arbetslivet.

– Ni förstår inte vad ni missar, brukar jag säga till dem som farit till yrkesskolan genast.

– Här missar man inte ett år, du vinner ett år och lär dig så mycket för livet, säger Kristoffer Sandbacka.

Här kan du se hela samtalet mellan Lovisa Käcko och Kristoffer Sandbacka.

Tre i topp som Lovisa Käcko lärt sig under folkhögskoleåret

  • Att våga tala med nya människor
  • Att våga prova på nya saker
  • Att våga tala i telefon

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.