”Det här är världens bästa skola”

Lovisa Käcko är lycklig över sitt år vid Kronoby folkhögskola. Hon har fått växa som människa och vara barn ett år till, precis som hon önskat. – Här missar man inte ett år, utan man vinner ett år och lär sig för livet, säger läraren Kristoffer Sandbacka i ett reflekterande samtal med Lovisa.