I en snabb föränderlig värld finns det inget utrymme för zombier i våra skolor. Högskolan på Åland vill sporra lärarna till systematisk trendspaning och omvärldsbevakning. Digivision 2030 och ett mindre nordiskt samprojekt är bara början på den väg som ska gynna livslångt lärande.

– Jag upplever att fruktansvärt många lärare är inlåsta i sin egen historia och de är till och med lite allergiska mot förändring.
Så krasst kan det låta när den tidigare journalisten och nyanställda förändringskoordinatorn Ulf Wikström från Högskolan på Åland får uttala sig rent generellt om vår finländska utbildning.

Och han fortsätter:
– Jag upplever på något sätt att utbildningssektorn blivit isolerad och länge levt i en bubbla, även om det inte på något sätt är en obetydlig bubbla. 

Lärandet sker på digitala arenor

Ord och inga visor kan tyckas. Men vid Högskolan på Åland har man valt att agera. Under de senaste åren har skolan varit en aktiv del av Digivision 2030. Det är ett nationell projekt med målsättning att integrera digitala lösningar och teknik i all undervisning. Skolan har också medverkat i ett mindre samnordiskt projekt som finansieras av Nordplus Adult. 

Högskolan har som ambition att på olika sätt hjälpa lärarna att bli bättre på systematiskt trendspaning och omvärldsbevakning.

– Lärandet håller på att flytta ut på den digitala arenan och det bidrar till att flera än lärarna nu har tolkningsföreträde. Den gamla sprutkannepedagogiken där läraren ensam står och spiller ut kunskap över sina elever är inte alls gångbar längre, säger Mona Lindroth.

Hon har tidigare varit lärare på högskolan, men arbetar nu som IKT-pedagog och med strategisk utveckling av pedagogiken.

– I dag måste du som lärare ganska långt sköta din egen kompetensförsörjning. Det är inte alltid som organisationen sköter det viktiga biten. Här på högskolan vill vi hjälpa våra lärare i processen att tillgodose sin egen fortbildning, och det här nordiska projektet är en liten del av den processen, säger Mona Lindroth.

Lärare måste spana i team

Inom det nordiska projektet som avslutas sommaren 2023 håller man som bäst på att utarbeta en samnordisk nätbaserad forbildningskurs för lärare. Den befinner sig just nu i piloteringsskedet. 

– Jag tänker mig att den här typen av kurser kan användas som modell för andra fortbildningskurser inom andra områden, säger Mona Lindroth.

En av övningarna som planeras ingå kallar hon ”zombieövning”. Därtill omfattar kursen ett verktyg för kompetensinventering och slutligen en självreflektion.

– Den här typen av material utgör bra diskussionunderlag i kollegiet för hur man kan täcka ett enskilt fält. I dag måste vi jobba i team eftersom det här är ett stort pussel som inte en enda människa kan täcka, säger Mona Lindroth.

Bild av Högskolan på Åland, vit byggnad med kaklade väggar.
Högskolan på Åland är med i många olika projekt där målsättningen är att lotsa skolan in mot en digital framtid.
Övning för zombier

Mona Lindroth är av åsikten att man som lärare kanske tenderar att fastna i vissa typer av verktyg, uttryck och normer som hör ihop med ett gammalt synsätt. 

– Då kan det handla om att man faktiskt behöver sätta sig ner med sina kolleger och fundera på vad som enbart är en kvarleva och inte längre fyller en funktion.

– Till det behöver man verktyg som vi gärna är med och utarbetar tillsammans med olika aktörer.

Hon ger ett exempel.

– Det kan finnas lärare som ännu tycker att det känns jätteviktigt att själv stå och hålla sina föreläsningar, i stället för att att spela in dem och sätta ut dem i ett digtialt rum. När man träffas kan man sedan använda tiden till att göra interaktiva övningar. 

Hon säger att nytänkande till exempel också kan handla om att skrota föreställningar om att Youtube-klipp rent generellt inte är bra att implementera i undervisningen.

Alla sitter i samma båt

Mona Lindroth betonar att det gäller för alla lärarteam att tillsammans hitta bra förhållningssätt, eftersom vi redan rör oss i tvärsnittet mellan teknologi och didaktik. Under sin tid på Högskolan på Åland har Mona Lindroth haft möjlighet att träffa och samarbeta med nordiska kolleger. Hennes uppfattning är att inget ensamt land sitter på en lösning.

– Jag har kunnat konstatera att förutsättningarna och utmaningarna är likartade i alla nordiska länder. Vi lever i en en värld där förändringen är mycket snabb och konstant, säger Mona Lindroth. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.