Det är mitt i vintern och snön faller över Brunakärr. Utanför det specialpedagogiska centret Valteri hör man ändå ljudet av en gök.
– Ljudet finns till för att underlätta för personer med synnedsättning att orientera sig, säger talterapeuten Fanny Häggblom.

Jenny Felixson är handledande habiliterare och kollega med Fanny Häggblom. De tar oss med på en guidning genom de mångfunktionella utrymmena som Valteri kan erbjuda i Helsingfors. Centret för lärande och kompetens är däremot verksamt i hela Svenskfinland, samt på Åland och språköarna.

– Till oss brukar man vända sig när man inte längre hittar svar på ett behov inom den egna kommunen. Beslutet om samarbete sker alltid via utbildningsanordnarna, men många lärare brukar vara i direktkontakt med oss när det finns oro och en utmaning kring ett barns lärande, säger rektorn Josefin Svedin.

Hon är rektor för skolans svenskspråkiga enhet som har en personalstyrka på 22 personer. Inom Valteri utför man olika former av förebyggande och korrigerande stödarbete inom ramarna för småbarnspedagogiken och grundskolan.

– Vårt önskemål är att vi skulle få komma med tidigt i processen innan utmaningarna hunnit blir för stora. Alla mår bättre då, säger Josefin Svedin.

Fyrverkeri och mosa bär

Vi har nu kommit fram till ett mångsidigt utrymme som kan användas för både terapi och avslappning.

– Sinnesrummet är härligt och väldigt populärt bland eleverna, säger Jenny Felixson.

Här finns en vibrationsdyna och en fläkt som ger illusionen av både vind och solvärme när man exempelvis vill titta på film. På golvet finns projiceringar som kan styras med fötterna. Det går till exempel att spela spel, smälla av fyrverkeripjäser eller mosa jättelika bär som dyker upp på golvet.

Strax intill sinnesrummet finns mörkrummet. Den mjuka dämpade atmosfären utestänger effektivt alla andra stimuli. Lite längre fram finns ett terapirum fyllt med gymnastikbollar, gungor och magbrädor.

– Beröring är jätteviktigt i vårt arbete, säger Fanny Häggblom, samtidigt som hon demonstrerar hur en taggboll fungerar med hjälp av kollegans rygg.

Fanny Häggblom visar på kollegan Jenny Felixson hur man kan jobba med beröring på Valteri.
Målet är den egna närskolan

I gymnastiksalen gapar klätterväggen helt tom i dag, men i andra klassrum pågår undervisningen för fullt.
Eleverna kan komma till Valteri från andra skolor för en viss tid, till exempel 1 till 6 veckor. De kan då bo på elevhem och integreras i någon av skolans klasser. I vissa fall kan även en elevplats bli aktuell för barn med de största behoven.

De som har behov av Valteris stödtjänster kan till exempel vara barn med syn- eller hörselnedsättning, neuropsykiatriska nedsättningar eller flerfunktionsnedsättning. Ibland saknar barnet en diagnos.

– Vi har fokus på de yngre barnen för att så tidigt som möjligt kunna bygga in en beredskap så att de kan återvända till sin närskola. Det är allas vår målsättning som jobbar här, säger Josefin Svedin.

Utrymmena kan användas mångsidigt och för olika målgrupper.
Stort nätverk kring varje barn

En stor del av den verksamhet som Valteri erbjuder sker ändå ute på fältet och de flesta barn och unga erbjuds stöd i sin närskola.

Det vanligaste tillvägagångssättet när man inleder ett samarbete är att en handledande lärare anländer till en skola för att göra observationer i lärmiljön. Med läraren följer ofta ett arbetspar som till exempel är socionom, ergoterapeut, kurator, psykolog eller annan habiliteringspersonal.

– Vårt varumärke är att vi jobbar sektorsövergripande och ser på lärande ur både en pedagogisk och habiliterande synvinkel. Under långa processer kan det handla om ännu fler professioner som samarbetar kring ett barn, säger Josefin Svedin.

– Teamarbetet är i fokus här, och det är en av orsakerna till att jag trivs så bra, säger Fanny Häggblom.

Valteri i Helsingfors kan erbjuda många olika stödjande lärmiljöer, men fokus ligger ändå på att försöka stöda barnet i sin närmiljö. Där finns också Valteri Skilla, som är en svenskspråkig skola som erbjuder förskole- och grundskoleundervisning.
Skolfrånvaron bland unga elever ökar

Under samtalen kommer vi in på olika tidstypiska fenomen. Personalen har till exempel noterat att man mer än tidigare behöver arbeta med de yngre barnens språk.

– Barn i allt yngre åldrar mår dåligt och reagerar med beteende. Skolfrånvaron ökar också bland de yngre åldersgrupperna. Det här är fenomen som kommunerna lyft fram i våra samtal, säger Jenny Felixson.

Vandringen går vidare genom korridorer fyllda med elrullstolar och gå- och ståställningar. Hissdörrarna öppnas och stängs långsamt. Till slut kommer vi fram till en simhall med behaglig tropisk värme. En grupp har nyss avslutat sin lektion och läraren pustar ut.

– Vatten som element är mångsidigt. Förutom den fysiska tärningen är det för många elever motiverande att träna på kommunikationsfärdigheter i samband med simningen, säger Fanny Häggblom.

Valteri erbjuder även fortbildningsmöjligheter inom hela landet. Det kan till exempel handla om hur man på bästa sätt kan jobba med barn som har syn- eller hörselnedsättning. Fortbildningarna kan även ordnas på distans.

– Valteri fungerar kort och gott som ett bollplank och ett ställe från vilket vi för ut kompetens till fältet, säger Fanny Häggblom.

Om Valteri

  • Valteri är ett nationellt specialpedagogiskt center inom Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.
  • Centret stöder kommunerna i deras verksamhet för barns och unga som behöver extra stöd i sitt lärande.
  • Cirka 70 procent av kommunerna i Finland använder Valteris tjänster.
  • Den svenskspråkiga servicen utgår från Helsingfors, Vasa och Åbo, men personalen reser runt i hela Svenskfinland, inklusive Åland och språköarna.
  • Man kan ta kontakt med Valteri om det finns oro över en enskild elevs skolgång och lärande.
  • Läs mera om Valteri och utbudet på Valteris webbplats.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.