Alla är välkomna på föreningen KOMP!:s musikläger. Känslan av flow när människor skapar musik tillsammans är målsättningen – då spelar det ingen roll vem man är, varifrån man kommer eller vilka musikaliska förkunskaper man har.

KOMP! ordnar musikläger för barn och ungdomar där den musikaliska fantasin får flöda fritt. Föreningen sammanfattar sin filosofi i orden kreativitet, välmående, icke-diskriminering och mångfald. Detta gäller dels musiken, men också i bredare bemärkelse.

– Människor mår bra av att leka och skapa! Genom kreativitet får vi kontakt med det grundläggande inom oss, säger föreningens vice ordförande och grundare, Victoria Lindqvist.

– Genuin närvaro är allt mer sällsynt i dagens uppkopplade och stressade värld. Vi kan inte enbart leva i våra egna bubblor. Musik är ett ypperligt verktyg för att hitta gemenskap, tillägger föreningens producent Hanna Backer Johnsen.

Victoria Lindqvist har tillsammans med andra musikpedagoger ordnat KOMP!-musikläger sedan år 2007. Föreningen KOMP! rf grundades för 10 år sedan och ordnar numera varje år fyra sommarläger och ett höstläger för barn och unga. Utöver det driver föreningen en bandklubb och en kör. 

Inträdesprov eller nivåkrav finns inte. Inom verksamheten samlas barn och ungdomar i olika åldrar, från olika kulturella bakgrunder, som alla har olika musikaliska preferenser och förkunskaper.

Från kaos till gemenskap – och en färdig låt

Mycket av musiken som spelas på lägren bygger på improvisation. De musiker och musikpedagoger som arbetar som lägerledare håller i tyglarna, medan deltagarna prövar på olika musikinstrument.

– Jag brukar förklara för deltagarna att en stund av kaos hör till, men att vi alla kan vara trygga i att vi kommer att hitta varandra så småningom. 

Victoria Lindqvist säger att en av hennes och de andra ledarnas uppgift är att fånga upp en melodi där den uppstår i kaoset, och kanske styra den till någon annan inom gruppen. Vad tror du kunde passa här? Tänk om din pianomelodi kunde fungera tillsammans med vad violinen spelar där? Allt detta sker utan noter, utan förberedande övning och med musiker på väldigt olika nivå.

– Det viktiga är flödet. Och plötsligt är vi alla där, och arbetar tillsammans med gemensam passion för ett gemensamt mål. Och när tiden är slut har vi skapat en låt – varje gång.

Lägren är intensiva, och meningen är att också lägerledarna skall känna att de får en möjlighet att utvecklas och arbeta med sig själva.

– Redan från början har vi sett vår verksamhet som en plattform för fortbildning också för oss vuxna musiker och musikpedagoger som jobbar inom föreningen. Att vara lägerledare på ett sommarläger kan fungera som hela årets fortbildning för det pedagogiska arbetet i övrigt, säger Victoria Lindqvist.

För att bryta normer krävs öppenhet och förebilder

Det normbrytande arbetet är en hörnsten i KOMP!:s pedagogiska verksamhet. En förutsättning för att värna om mångfald är att man som pedagog är öppen och lyhörd, och medger att man kan ha fel. Inom KOMP! ser man öppenhet för feedback som en pedagogisk ledstjärna.

– Det innebär att försöka se utöver sin egen horisont. Att sträva efter att inte vara frånkopplad utan att i stället bygga relationer, säger Hanna Backer Johnsen. 

Normbrytande inom musiken kan handla om att våga kasta sig in i en helt okänd musikstil, eller prova på ett nytt instrument som kanske inte direkt förknippas med det man förväntas välja. Här kan finnas behov av pedagogisk styrning. 

– Om jag som ledare låter alla fritt välja instrument kan jag vara ganska säker på att de flesta närvarande väljer bland de mest normativa rollerna som de har en uppfattning om från förut, säger Lindqvist. 

– Människor tenderar att hålla fast vid det de är vana vid. Jag som har en bakgrund i klassisk musik hann bli över 20 år innan jag för första gången såg en kvinnlig klassisk dirigent, till exempel. Att se henne dirigera var en stark upplevelse, säger Backer Johnsen.

KOMP! vill utmana dessa uppfattningar om vem som känns autentisk i olika roller. Det gör man genom att föregå med exempel.

– Det kan handla om att visa att jag som kvinna kan vara en autentisk perkussionist och trummis, säger Lindqvist.

Flerspråkighet är viktigt då alla röster skall få höras

På lägren får olika musikstilar samsas fritt. Balkanmusik som går i 5- eller 7-takt samsas med rock och pop, och både folkmusik och klassiska stycken blandas om vartannat. 

– Det kan kännas befriande att spela en ny musikstil som ingen har någon förutfattad mening om. Då finns det inte heller några förutfattade roller som musikerna förväntas ha, säger Lindqvist. 

Hand i hand med mångfaldstänket går flerspråkigheten inom KOMP!:s verksamhet. Redan från början har det varit en självklarhet att alla får tala sitt eget språk på lägren. 

– Man pratar det man pratar och kommer med det instrument man har, säger Hanna Backer Johnsen. 

– Och har man inget instrument så kommer man ändå och ser vad man får lust att pröva på, tillägger Lindqvist.

Hanna Backer Johnsen understryker att man inte skall missförstå mångfaldstänket som en strävan efter unison harmoni. Dissonans kan vara en förutsättning för att nya insikter skall uppstå.

– Vi är inte ute efter att skapa naiv feelgood. I musiken, precis som i ett demokratiskt samhälle, finns det olika röster och viljor som konfronterar varandra. Det är i dessa konfrontationer som något nytt kan uppstå – förutsatt att vi har förmågan att lyssna på varandra.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.