I Grankulla slog man ifjol samman fyra mindre förskoleenheter och startade en ny större enhet i samband med Granhultsskolan, Förskolan vid Granhult. Målet är att göra undervisningen mer jämlik för barnen och övergången från förskola till skola smidigare.

Under sportlovsveckan är det lugnare än vanligt i Granhultsskolan i Grankulla eftersom lågstadieeleverna är lediga. I förskolan i samma byggnad har hälften av barnen ledigt, och hälften jobbar på som normalt. De mindre hoppar i tjocka snödrivor på gården och sedan samlas samtliga till aktiviteter inomhus.

Förskolan vid Granhult inledde verksamheten i augusti ifjol då fyra mindre enheter slogs samman. Lokalerna är splitternya. Under det första verksamhetsåret skapar personalen och barnen nya rutiner och traditioner.

– Målet har varit att skapa en enhetlig förskola där alla förskolebarn får en likadan förskola och undervisning. Också möjligheten att bli bekant med skolan är viktig, både själva skolbyggnaden och matsalen samt lärarna och eleverna, säger Kristina Gustafsson-Ryynänen, föreståndare för Förskolan vid Granhult.

De tidigare enheterna – kommunala Grankotten och Kasberget samt privata Lyan och Grytet – fungerade i samband med daghem och hade grupper på allt mellan sju till 20 barn.

”Omställningen har lyckats”

I den nya enheten är 47 barn indelade i fyra grupper och verksamheten i grupperna leds av 11 vuxna. Både barnen och personalen har mera kontakt sinsemellan.

– Nu jobbar vi med samma bok och våra grupper planerar mycket tillsammans, säger vice föreståndare Michaela Lindholm.

Två kvinnor står framför ett draperi, där barnet pysslat raketer.
Föreståndare Kristina Gustafsson-Ryynänen och vice föreståndare Michaela Lindholm vid förskolan vid Granhult anser att skolstarten blir smidigare då barnen känner varandra och skolan.

Planerna på att skapa en ny större enhet lades upp för cirka tre år sedan. Ifjol renoverades skolbyggnaden och förskolan inreddes.

– Det var ett politiskt beslut. Tanken var att centralisera förskolan till ett ställe för att försöka få en någorlunda jämlik förskola åt alla barn och att samla allt kunnande till ett ställe, säger Annika Hiitola, chef för småbarnspedagogiken i Grankulla.

Hon är nöjd med omställningen och säger att den har fungerat väl.
– Vi har väldigt erfaren behörig personal och lokalerna är genomtänkta och fungerar väl. Ledningen fungerar också. Både barnen och vårdnadshavarna har varit nöjda.

Stadieövergången från förskola till skola blir smidigare när barnen lär känna varandra innan de börjar första klass. Också skolbyggnaden och de äldre eleverna i lågstadiet blir bekanta. Förskolan deltar i skolans morgonsamlingar och samtliga elever äter i samma matsal.
– Vi har övat oss hela året på att ta mat själva. Barnen har blivit så duktiga. Det går lätt som en plätt, även om något glas kan falla eller en tallrik gå sönder. Men det är inte någon stor chock längre som det var i början, säger Michaela Lindholm.

Nöjda förskolebarn

Förskolan samarbetar dessutom med förstaklassarna. I höstas hade de gemensamma aktiviteter, som pyssel eller skogsutfärder. Under vårterminen har de lektioner i modersmål och matematik tillsammans. Barnen verkar nöjda. För Elis Jakobsson har lunchrasterna gått ”helt ok”. Många skolelever är bekanta från daghemmet. Lila Selin tycker det allra roligaste med lunchen är just att träffa bekanta i matsalen.
– Ibland kan man säga hej och vinka, säger Lila som också tyckt om pysselstunderna med ettorna.

– Jag älskar att pyssla.
Elis Holmqvist har inte så många bekanta bland skoleleverna, men lunchrasterna har gått bra ändå.

– Men det är lite tråkigt om man kommer för sent till lunchen för då måste man vänta i en lång kö, och många smiter förbi, säger Elis som ser fram emot att få börja skolan.

Förskolan vid Granhult har splitternya lokaler i lågstadiets före detta musik-, drama- och bildkonstklasser.

Förskolan vid Granhult har samma mängd personal som en daghemsenhet, det vill säga fler vuxna per barn än i skolan.
– Det betyder att vi kan ge barnen trygghet så att de kan vänja sig vid matsalen och skolmiljön med fler trygga vuxna omkring sig, säger Gustafsson-Ryynänen.

Nackdelen med sammanslagningen är enligt föreståndaren att 6-åringarna inte har yngre leksällskap.
– Det skulle vara bra ibland. Tillika har de jämnstarka kompisar här. Det finns både för- och nackdelar med att ha förskola på dagis och att ha den i skolan.

Fakta om förskolan

  • Förskolan är en ettårig obligatorisk och avgiftsfri utbildning som alla barn deltar i året före läroplikten börjar.
  • Undervisningen är minst 700 timmar, i medeltal fyra timmar per dag, och utgår från lärområden som planeras enligt barnens intressen.
  • Förskolebarnen tränar bland annat förmågan att tänka och lära sig, kommunikation och olika vardagssysslor.
  • I Finland deltog 58 600 barn i förskola år 2021, varav 9 700 gick i en förskola i samband med en skola och 48 900 i en förskola i samband med ett daghem.
  • I en förskolegrupp med en lärare får det finnas högst 13 barn. Om det finns två lärare kan gruppen ha 20 barn.

Källa: Statistikcentralen

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.