”Småbarnspedagoger behöver professionella begrepp – då höjs nivån på konstfostran”

– Vi har en stark syssel och pysseltradition i våra finländska daghem, säger universitetslektorn Hannah Kaihovirta. Men den nya planen för småbarnspedagogik och grunderna för förskoleundervisning ställer krav på att små barn ska nå högre nivåer än den dekorativa. I daghemmen råder personalbrist och frågan är hur uppdraget ska skötas.
1 Kommentarer