Unga har blivit mer intresserade av nyheter som berör deras eget liv, det kommer fram i en ny undersökning som Nyhetsmediernas förbund har låtit göra.

Unga har blivit mer intresserade av nyheter som berör deras eget liv, det kommer fram i en ny undersökning som Nyhetsmediernas förbund har låtit göra.

Nyheter som berör ungas liv toppar listan över nyhetsämnen som 13- till 18-åringar är intresserade av. Unga är i högre grad än tidigare intresserade av ämnen som handlar om psykisk hälsa, hälsa, välmående, relationer och mobbning. Också innehåll som unga själva har producerat eller innehåll där unga har intervjuats intresserar.

För två år sedan under coronapandemin intresserade stora aktuella nyhetsämnen, både i Finland och i världen, de unga. Nu har intresset för dem klart minskat. Också intresset för nyheter som berör klimatförändringen och miljön har minskat, jämfört med tidigare.

Krisnyhetsrapportering väcker oro, särskilt bland flickor. Sextio procent av de unga skulle önska mer lösningsinriktade nyheter om krig och kriser. De unga uppskattar ändå att också svåra frågor rapporteras direkt. 

Över hälften av de unga upplever att ungas röst hörs dåligt eller mycket dåligt i medierna.

– Unga människor har en tydlig önskan gällande medierna: låt ungas röster höras mer. Behovet av  mer hoppfullt medieinnehåll och innehålls som berör ungas eget liv är också tydligt, säger experten i mediefostran, Hanna Romppainen från Nyhetsmediernas förbund.

Nuoret, isot uutisaiheet ja luottamus-undersökningen utfördes av Kantar TNDS i december 2022. 781 unga svarade på undersökningen, som är tillräckligt för att undersökningen ska vara representativ. Centrala resultat av undersökningen finns på förbundets webbplats (på finska) 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.