Forskaren Åse Fagerlund ger fem tips till alla lärare. De handlar om hur man med hjälp av hennes bok kan komma i gång med en metod som bevisligen ökar elevernas välmående. 

Våra barn och unga mår enligt färska rapporter allt sämre. Många ställer sig frågan vad vi kan göra i skolan för att de ska börja må bättre. Forskaren Åse Fagerlund som är författare till boken Öka välbefinnandet i skolan har arbetat med de här frågorna redan länge. 

– Boken handlar kort och gott om att hjälpa barn och unga att arbeta med sitt välbefinnande och sina resurser, säger hon. 

Författaren har sedan 2015 arbetat med att ta fram metoder för att stärka psykiskt välbefinnande hos barn på Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. 

– När vi var ute i skolorna fick vi många förfrågningar av lärare som ville få tillgång till vårt forskningsmaterial. Där föddes idén om en konkret bok som kan ge vuxna bra metoder att jobba med i skolorna.

En bok full med material

Boken är full av praktiska övningar i form av lektionsplaner. Den utgår från ett praktiskt inriktat forskningsprojekt som förverkligats allt sedan 2015 i ett antal finlandssvenska grundskolor. Där har man fått vetenskapliga bevis på att de här metoderna faktiskt ger resultat. 

– Färre negativa känslor, mindre depressionssymptom, mer välbefinnande och hoppfullhet och lägre stresshormoner är några exempel, säger Åse Fagerlund.

Boken har utkommit på ett svensk förlag där man genast nappade på idén, men metodiken används också av lärare i de finlandssvenska grundskolorna. Den riktar sig till alla som arbetar i grundskolan, inom området för fritidsverksamhet eller inom skolledningen.

Brett utbud för alla

En röd tråd i boken är att allting startar med den vuxna i klassrummet.

– Det är betydelsefullt att läraren samtidigt jobbar med sitt eget välbefinnande. På det sättet blir man en god modell och visar på det viktiga i att arbeta med välbefinnande och hur man kan göra det, säger Åse Fagerlund.

Boken som är användarvänlig i A4-format, innehåller en stor mängd kopieringsunderlag. Här finns övningar för egenreflektion, gruppövningar och även dramaövningar. Varje kapitel innehåller även fördjupningsmaterial som kan användas som hemuppgifter. På nätet finns ytterligare kompletterande material i mindre skala. 

­ – Allt material passar inte alla, men just därför finns här ett brett utbud att välja ifrån, säger Åse Fagerlund.

Författarens tips för hur du kan komma igång

  1. Köp boken
  2. Bilda en studiecirkel med en eller flera kolleger.
  3. Läs en del av boken och gör övningar tillsammans.
  4. Gör sedan övningar tillsammans med eleverna, skugga varandra.
  5. Utbyt lektioner. Håll några lektioner i din kollegas klass, och tvärtom

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.