I Winellska skolan i Kyrkslätt genomsyrar den positiva pedagogiken skolvardagen. Eleverna lär sig att se sina egna och andras styrkor, och lärarkollegiet går på fortbildningar i positiv psykologi och pedagogik. Målet är välmående elever och personal.

Klockan närmar sig 9 en tisdag morgon i Kyrkslätt. På Winellska skolans gård tumlar de mindre barnen runt medan de äldre står i klungor. Inne i skolans korridorer finns planscher med vinkande händer och uppmaningen “Se alla, säg hej”. 

Den här morgonen får vi följa med elever i femte klass. Klasslärare Josephine Frimodig och speciallärare Anna Dannbäck plockar fram böcker och annat undervisningsmaterial vid katedern. Klockan slår 9 och barnen kommer in i klassrummet, slår sig ned vid pulpeterna och hänger skolväskorna över stolsryggarna.  

– God morgon! Nu får ni plocka fram häftet om välmående, uppmanar Anna Dannbäck klassen. 

Goda värderingar och personliga styrkor står på schemat den här morgonen. Det är en del av den positiva pedagogik som präglar mycket av arbetet vid Winellska skolan. Den positiva psykologin är ständigt närvarande i skolvardagen, men får extra fokus på lektioner som den här där man uteslutande ägnar sig åt temat.  

– Kan någon ge ett exempel på en god värdering? 

Anna Dannbäck och Josephine Frimodig riktar frågan till klassen. Genast åker ivriga händer upp.  

– Att hjälpa andra! 

– Att dela med sig! 

Dannbäck nickar instämmande och antecknar elevernas förslag på klassrummets tavla. I takt med att flera elever markerar fylls tavlan av flera ord: omtänksam, samarbetsvillig, snäll… 

Speciallärare Anna Dannbäck i mitten av bilden diskuterar styrkor och värderingar med två elever.
Speciallärare Anna Dannbäck diskuterar styrkor och värderingar med eleverna.
Om vikten att bli sedd och hörd 

Vi lämnar klassrummet för ett ögonblick, och knackar på hos speciallärare Siv Enberg. Hon är en av dem som arbetat med den positiva pedagogiken i Winellska skolan sedan starten för fyra år sedan. Den positiva pedagogiken bygger på positiv psykologi, och riktar sig till alla på skolan; elever, lärare och övrig personal. 

– Inom positiv psykologi betonas hur viktiga relationer är för en människas välmående, både för extroverta och introverta. Vi vill ge eleverna färdigheter att upptäcka fina egenskaper hos varandra och hos sig själva, säger Enberg.  

Speciallärare Siv Enberg står lutad mot en vägg i skolkorridoren.
Speciallärare Siv Enberg i skolkorridoren. På väggen hänger en plansch med budskapet “Se alla säg hej”.

Winellska skolan har hämtat inspiration från många håll, men utvecklat sin egen modell. Man jobbar på olika nivåer och sätter mycket krut på förebyggande arbete. På så sätt kommer man åt problem med utanförskap och ensamhet innan de hinner eskalera. I Winellska skolans positiva pedagogik ingår även en årsklocka där olika teman ges utrymme vid olika tider på läsåret.  

– De lägre klasserna arbetar utgående boken Se det goda av Lotta Uusitalo-Malmivaara och Kaisa Vuorinen. Femte och sjätte klassen jobbar utgående från Åse Fagerlunds bok Öka välbefinnandet i skolan. De äldre eleverna arbetar med övningar hämtade direkt ur den positiva psykologin.  

Lärarkåren har å sin sida gått på fortbildningar i positiv psykologi och pedagogik, och samtliga lärare deltar i förverkligandet av lektionerna kring positiv pedagogik.  

För fyra år sedan inleddes lärarnas fortbildning i positiv pedagogik. Det här är tredje året positiv pedagogik finns med på elevernas läseordningar. Siv Enberg säger att man hoppas att snart kunna se effekter av arbetet.  

– Ännu är det för tidigt att dra slutsatser. Men visst har jag fått mycket positiv feedback av eleverna, och även hört att elever som har bytt skola saknar den positiva pedagogiken.  

Handboll kräver både mod och kreativitet 

I klassrummet har femteklassarna fått 24 kort i olika färger med exempel på personliga styrkor. Klassen funderar på vilka styrkor en god idrottare har, och vad som krävs av en bra lärare. Sen får eleverna välja fem kort med de värderingar de tycker bäst passar in på dem själva.  

På bilden finns kort i olika färger, korten har text med olika värderingar och personliga styrkor.
Med hjälp av 24 olika kort med värderingar och personliga styrkor får eleverna välja ut de fem som de tycker passar dem själva bäst. 

De ritar av sin hand i häftet, på varje finger skriver de en värdering och en motivering till valet. 

William Johansson, 11, är en ivrig handbollsspelare. Det är med utgångspunkt i sporten han har valt sina fem värderingar: kreativ, modig, social, ärlig och en god ledare.  

– Jag kan vara modig när jag gör mål, och kreativ när jag passar bollen, förklarar William.  

William Johanssons bänkgranne Emma Björkman, 11, har också fyllt i sina värderingar: vänlig, ödmjuk, kreativ, nyfiken och ivrig att lära.  

– Jag är nyfiken och ivrig på att lära mig nya saker. Jag tycker det var lätt att hitta rätt värderingar, säger Emma. 

Emmas hobby är att tillverka smycken, särskilt armband, och då kommer kreativiteten väl till pass tillägger hon. 

Ringar på vattnet och vägkost för livet 

Hemläxan denna gång blir att fortsätta fundera över styrkorna, genom att fråga fem andra människor om vilka styrkor de tycker att beskriver en. Lektionen är slut och nästa tar vid. Eleverna får plocka fram matematikboken i stället. Speciallärare Anna Dannbäck samlar ihop korten med styrkor.  

Det här var femte lektionen för läsåret där vi fokuserar på välmående och man märker att eleverna tar till sig och lär sig de olika termerna. 

Anna Dannbäck

– Det är roligt att hålla de här lektionerna, eftersom eleverna är så entusiastiska. Det här var femte lektionen för läsåret där vi fokuserar på välmående och man märker att eleverna tar till sig och lär sig de olika termerna. 

I en tid när många barn och unga mår sämre känns den positiva pedagogiken extra relevant.  

– Då är det viktigt att visa att det finns strategier man kan ta till om man kommer in i en svårare period, säger Anna Dannbäck.  

Siv Enberg tillägger att målsättningen är att effekterna skall sträcka sig långt ut över själva skoltiden. Att ringar skall spridas på vattnet. Sådant tar tid, men följderna kan bli stora. 

– På kort sikt vill vi att eleverna mår bra och skall känna sig sedda och inkluderade. Men de är ju här bara en begränsad tid. Det långsiktiga är att de tar med sig de här sakerna ut i livet, säger Enberg. 

Läs mer

Här kan du läsa mera om hur Winellska skolan i Kyrkslätt arbetar med positiv pedagogik.

 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.