Boken Jag & Vi – känslor, samspel och empati är ett undervisningsmaterial för småbarnspedagogiken och förskolan, som ska underlätta och systematisera arbetet med barns sociala och emotionella lärande. Boken består av två delar, och är indelad i tre områden. Den första delen är en teoretisk del och den andra består av en praktisk del med 20 teman. Temadelen är indelad i tre olika områden: förstå känslor, social förståelse och färdigheter för samspel. För varje delområde finns olika övningar att göra tillsammans med barnen. Boken är förankrad i aktuell forskning, den svenska förskolans läroplan och barnkonventionen.

Boken använder sig av ett upplägg som är lätt att ta till sig. Teoridelen avslutas med konkreta tips i form av stycken med rubriker så som: ”gör så här”, ”i vardagen” , ”samarbete med föräldrarna” och ”förankra arbetet”. I varje tema finns förslag på dialog, förslag på övning, boktips, målsättning, språkliga begrepp och en faktaruta, samt ett bildkort där känslan framgår. Genom bildkorten har barnen lätt att uppfatta känslan eller situationen som beskrivs, och som barnen kan diskutera kring tillsammans med den vuxna.

I Finland utbildar Folkhälsan pedagoger i materialet, och har också varit med och gjort en film tillsammans med Gothia kompetens. I filmen medverkar en förskola i Sverige och ett daghem i Finland som använder materialet.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.