Värdegrundsarbete i praktiken – metodbok för skolan av John Steinberg och Åsa Sourander erbjuder enkla och konkreta verktyg för att jobba med värdegrund i skolan. Boken lyfter fram vikten av att konkretisera abstrakta värdegrundsord och ger exempel på enkla sätt att omsätta värderingarna i handling för att skapa en konstruktiv lärmiljö. 

Fokus i den första delen av boken ligger på att förändra attityder genom att börja med beteende, framförallt artighetsbeteende. Det handlar om att stärka gott beteende genom små och konkreta artighetshandlingar som utförs systematiskt och sedan uppmuntras. Små saker som att hålla upp dörren för någon, är pusselbitar i en större helhet och bidrar till en respektfull samarbetskultur. 

Den andra delen handlar om hur man skapar en bättre samarbetsrelation genom att synliggöra och bekräfta styrkor hos eleverna med hjälp av styrkestjärnan. De positiva effekterna med modellen är bland annat att man lär känna sina elever och deras drivkrafter bättre, förstärker relationen till dem, stärker elevernas självbild och synliggör förmågor som bidrar till gruppens utveckling.  

Jag rekommenderar den här boken för att den är konkret och lättläst samt erbjuder konkreta modeller som genast kan omsättas i skolvardagen.  

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.