Sofia Nordberg utbildar sig till teamledare vid Axxell. Det gör hon på distans, och i sällskap av fyra andra kolleger som också arbetar som teamledare på det högteknologiska och kraftigt växande företaget Inficon på Åland. Utbildningen är ”down to earth” och bygger på den kunskap som varje studerande bidrar med.

Sofia Nordberg är utbildad kock och har tidigare haft ett eget företag inom städbranschen. För snart tre år sedan valde hon att lägga ner sitt företag för att få mera tid för familjen, och började i stället arbeta halvtid med olika sysslor inom renhållningen vid Inficon. 

Det högteknologiska schweiziska företaget har en kraftigt expanderande avdelning på Åland där man tillverkar keramiska vacuumtryckgivare för en global kundkrets.

– Min arbetstid utökades därför snabbt efter att jag började, säger Sofia Nordberg.

Företaget fortsatte växa, och snart uppstod det ett behov av teamledare för olika avdelningar.

– Befattningarna lediganslogs internt och jag sökte och fick jobbet. Efter det har allt bara gått som på räls.

Ville lära sig leda

I dag har hon personalansvar för den övergripande avdelningen som har hand om hela företagets städning, housekeeping och inredning. Personalstyrkan på Sofia Nordbergs egen avdelning har på kort tid vuxit från två personer till snart sju.

Jag insåg snabbt att det behövs mycket kunnande för att leda en hel avdelning, och jag kände att jag ville lära mig mera.

Sofia Nordberg

– Jag insåg snabbt att det behövs mycket kunnande för att leda en hel avdelning, och jag kände att jag ville lära mig mera.

I ett Facebook-flöde råkade hon se en annons om Axxells teamledarutbildning som förverkligas till stor del på distans via den egna arbetsplatsen. Den väckte också intresse bland hennes kolleger. 

– Vi frågade våra chefer om vi skulle få gå den, och det fick vi. Ledningen har hela vägen varit mycket tillmötesgående.

Av de nitton som nu studerar på samma linje kommer hälften från Åland. Förutom Inficon representerar man företag inom fastighetsbranschen, hamn- och telekommunikationsverksamheten. Den andra hälften bor på fastlandet, de flesta i västra Nyland och de jobbar främst inom vården eller den sociala sektorn.

Styrkan i att lära av varandra

Anna-Karin Abrahamsson är utbildningsansvarig för den ett och ett halvt år långa utbildningen som startade med en ny kull vid årskiftet. Där studerar nu personer i åldrarna 30 till 55 år.

– Teamledarutbildningen riktar sig till alla där ute på fältet som plötsligt får någon typ av ledarskapsuppgift, utan att ha någon egentlig utbildning eller tidigare erfarenhet av uppdraget. För många kan det kännas osäkert och rentav konfliktfyllt att ändra sin roll i teamet. 

Hon tror starkt på en socialkonstruvistisk kunskapssyn.

– Den gemensamma erfarenheten och kunskapen är enorm i den här gruppen, eftersom alla redan arbetar med olika ledarskapssysslor. Min pedagogiska grundtanke är därför att vi lär oss av varandra och delar erfarenheter för att landa i ett säkrare ledarskap.

Anna-Karin Abrahamsson bedömer att de studerande som kommer från Inficon har ett extra stort utbyte av varandra.

– Men det är ändå mångfalden av olika branscher som är den största styrkan. Inom vårdsektorn och produktionsbranschen kan ledningsfrågorna vara ganska likartade, men lösningarna helt olika, och mina studerande kopierar friskt av varandra och provar nya saker på sina arbetsplatser.

Anna-Karin Abrahamsson leder Axxells teamledarutbildning där man erbjuder konkreta verktyg för ett coachande ledarskap. Foto: Dick Essén.

De få gånger man möts via Teams eller på fysiska möten är det dialoger och reflektion som gäller.

– Föreläsningar och annat material finns sedan tillgängligt på den digitala lärplattformen Itslearning, säger Anna-Karin Abrahamsson.

Mera mod i vardagen

Sofia Nordberg är nöjd med en utbildningsform som bygger på en stark delningskultur.

– Det är väldigt intressant att hantera människor i olika åldrar och från olika kulturer, och det gör jag varje dag på jobbet. Inget av det vi tar upp i utbildningen har egentligen varit främmande för mig, och det är fint att se att mina upplevelser också kan vara till nytta för andra.

Under studiernas gång har hon utvecklats som ledare och fått en större förståelse för varför en enskild medarbetare reagerar på ett visst sätt i vardagen.

– Jag är inte så snabb att döma och tar inte längre saker som händer så personligt. 

Hon tycker att en bra ledare ska vara mänsklig, tydlig och lugn, och försöka involvera sina medarbetare i beslutsprocessen så att de får känna att de växer.

– I dag vågar jag mera. Jag vågar göra fel och vet att man kan backa och be om ursäkt. Jag har mera skinn på näsan och mera kött på benen. Jag är så glad att jag vågade och gjorde det här.

Ett skriande behov av tydlighet

Ute på fria marknaden finns det ett stort utbud av dyra och glassiga ledarskapsutbildningar som ofta marknadsförs med hjälp av fotografier på välklädda chefer i trendiga kontorsmiljöer. Axxells yrkesutbildning har en lite annan approach. 

– Vi är nog down to earth, och det är ganska allmänmänskliga problem vi tangerar utifrån ett cochande ledarskap. Våra studerande signalerar att de har ett stort behov att bli bättre på tydlighet och kommunikation när de ska leda sitt team. Man behöver nog ingen guru för att behandla de här frågorna, säger Anna-Karin Abrahamsson.

Om Axxells teamledarutbildning

Utbildningen förverkligas delvis ute i arbetslivet och riktar sig i första hand till personer som redan fungerar i en ledarskapsroll.

Utbildningen omfattar tre examensdelar som förverkligas under 1,5 år. De obligatoriska studierna innehåller allmänt ledarskapskunnande. De valbara studierna omfattar till exempel fördjupat kunnande i personalfrågor och konflikthantering. Man kan också välja att i samarbete med sin förman göra en projektplan där man identifierar utvecklingsbehov på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen består av fysiska träffar inför varje ny examensdel. En gång per månad träffas gruppen på distans för att samtala och dela erfarenheter. Mellan de fysiska träffarna utför studerande uppgifter som är kopplade till den egna arbetsplatsen.

En ny utbildning planeras starta i början av 2024.