En vanlig tisdagskväll står elevassistenten Daniel Hultgren och stirrar på en tom vägg i Strandnäs skola. Just där och då går startskottet.
– Jag fick godkänt av min chef att sätta en dator i en låda. Den blev en arkadmaskin som gett stökiga elever sysselsättning och som har åkt Åland runt med lärarna på afterwork.

– Du måste inte göra samma bastuskopa i träslöjden som din pappa gjorde för 25 år sedan, säger Daniel Hultgren.

Att tänka utanför boxen är naturligt för den här blivande ungdomsledaren, men hans tankesätt kom också att resultera i en konkret box i form av en spelmaskin. Den finns nu i Strandnäs skola där han arbetar som elevassistent i Studio, vilket ungefär motsvarar de så kallade Jopo-klasserna som finns i övriga Finland.

Bild av arkadmaskinen, som ser ut som har en skärm och två spakar, en i rött och en i blått. Själva maskinen är målad i olika färger, och med inslag av olika figurer. Den  ser ut som en graffitimålning.
På rasterna är det kö till arkadmaskinen som innehåller tusentals olika spel.

Det stora projektet startade utifrån några frågeställningar. Vad kan jag göra åt de vita korridorväggarna? Hur kan man inkludera de tysta killarna som sitter sysslolösa längs väggarna? Vågar jag tänka ännu större än en arkadmaskin? Kan vi tillsammans täcka de fula skolväggarna med färgglad konst? 

En idé kläcktes

Med en bakgrund inom industriell teknik och ett brinnande intresse för spel, var det lätt för Daniel Hultgren att kläcka idén om att skapa en arkadmaskin, det vill säga en retroliknande spelmaskin tillsammans med eleverna. 

– Det fanns inget att göra i skolan för dem och det blev en destruktiv cirkel som resulterade i stökiga killgrupper. Jag ville bryta mönstret och erbjuda något positivt som vi kunde göra tillsammans och samtidigt skapa något bestående i själva skolmiljön.

I Strandnäs skola i Mariehamn får elever som inte kan sitta stilla aktivera sig och skapa konst som piggar upp skolmiljön.
Det omöjliga lyckades

Så körde Daniel Hultgren i gång. Budgeten var liten med passionen stor. Med hjälp av en gammal dator och restmaterial som fanns i slöjdsalen skred arbetsgruppen till verket. När läsåret var slut hade man lyckats bygga den färgglada arkadmaskinen, något som många proffs hade betraktat som omöjligt. I dag används den flitigt på rasterna.

– Jag vill komma bort ifrån sterotyper som sportkillar och hästflickor och skapa situationer som främjar interaktion mellan dem som annars inte skulle aktivera sig.

Skolan är duktig på att erbjuda aktiviteter som passar sportintresserade, men jag vill även nå andra grupper.

Skolan är duktig på att erbjuda aktiviteter som passar sportintresserade, men jag vill även nå andra grupper, säger Daniel Hultgren. 

Akustikvägg ska dämpa ljud i korridoren

Efter den lyckade satsningen med arkadmaskinen fick Daniel Hultgren blodad tand. Snart inbjöds den åländska graffitikonstnären Carl-Johan Listherby till ett samarbete med skolans elever. I dag möts man genast i entrén av av färgglada väggar och konstprojektet har delvis finansierats med hjälp av stöd från Hem och skola-föreningen vid Strandnäs skola. 

– Som nästa projekt ska vi skapa en akustikvägg av naturmaterial för att dämpa ljud i skolkorridoren.

Daniel Hultgren pekar ut över skolhuset som för honom vittnar om gränslösa möjligheter. Akustikväggen gynnar inte enbart ljudkänsliga elever, utan det är processen som är det viktiga.

Flera av våra elever har umaningar i att vara ute och socialisera på rasterna. Då handlar det om att man måste sänka trösklarna och skapa naturliga sociala interaktioner där man kan göra saker tillsammans.

Daniel Hultgren

– Flera av våra elever har umaningar i att vara ute och socialisera på rasterna. Då handlar det om att man måste sänka trösklarna och skapa naturliga sociala interaktioner där man kan göra saker tillsammans.

Alla förmågor får vara med

Kasam – känslan av sammanhang. Det är Daniel Hultgrens ledord. Men hur skapar man det bland eleverna? 

– Det är jättesvårt att beskriva hur man kan få till inklusion och jag går mera på känsla. Jag tror att man behöver hitta något där många tillåts vara med efter sin egen förmåga, och där ingen blir utanför, säger Daniel Hultgren.

Själv gick jag han in i projektet med inställningen att där hans egen kunskap brister, begär han hjälp av andra. Daniel Hultgren beskriver livfullt hur han slängde sig ut där han inte bottnade.

–  Det mest spännande du kan utsätta dig för är just det där ögonblicket när du vågar släppa taget om poolkanten.

Ett gott exempel för andra

Daniel Hultgren studerar till skolgångshandledare och även till ungdomsledare i Axxell. Där ingår projektet med arkadmaskinen i hans yrkesprov. Entusiasmen i kombination med det sociala och ekologiska hållbarhetstänket har väckt Axxells intresse och redan nu föreläser han för andra studerande på skolan. 

Daniels berättelse är ett bra bevis på att det behöver finnas extra resurser i skolvärlden.

Jannica Hartikainen

Hans lärare Jannica Hartikainen berättar att Daniel Hultgren också ska anlitas som inspiratör för skolans blivande skolgångshandledare.

– Daniels berättelse är ett bra bevis på att det behöver finnas extra resurser i skolvärlden. Han är också en inspirerande modell för andra som jobbar med unga, men också för alla utanför skolvärlden för hans arbete belyser hur skolarbetet faktiskt kan se ut idag. 

Unga och vuxna tillsammans

De här arbetsmetoderna fungerar enligt Jannica Hartikainen även bra när man vill inkludera elever och studerande med problematisk skolfrånvaro.

Hon fasinceras av tanken på den dröm som Daniel Hultgren har, att personal och elever tillsammans kunde få turnera i något spel. 

– Den tanken gillar jag väldigt mycket, eftersom vuxna och unga oftare borde få umgås på kravlösa sätt, för det är så man bygger bärande relationer. 

 Arkadmaskinen för oljud när Daniel Hultgren demonstrerar hur den fungerar. Han tittar upp och skrattar.

– Skolan är som helhet fyrkantig, men man kan ändå tänka utanför boxen. Har du en idé som verkar annorlunda, men spännande? Kör på! 

Daniel Hultgren

Ålder: 34.

Bor: I Mariehamn.

Jobbar med: Skolgångsassistent och timlärare i Strandnäs skola.

Gör just nu: Studerar till ungdomsledare och skolgångshandledare.

Intresserad av: Spel, studier, att skapa och familjen.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.