Vid Axxells naturbruksenhet i Brusaby har man köpt fiskeredskap och på flera orter finns det fina gym och boxningssäckar.
– Nu finns det möjligheter för både studerande och personal att röra på sig utifrån ett holistiskt tankesätt, säger läraren och eldsjälen Hanna Andersson.

– Vi insåg snabbt att vi behöver få in mera rörelse i vardagen när den klassiska gymnastiken föll bort. Det hände när man uppdaterade yrkesutbildningens examensgrunder år 2018, säger läraren Hanna Andersson vid Axxell.

Hon säger att prognosen är dyster och att det finns en stor oro i samhället för unga människors fysiska hälsa. God hälsa och bra kondition är också viktiga element för alla som arbetar med praktiska yrken.

– Det behövs smidighet och uthållighet inom till exempel VVS- och byggbranschen, och inom sjöfarten behöver man verkligen vara i skick för att orka med dygnsrytmen. Detsamma gäller till exempel närvårdarna som har kroppen som sitt viktiga arbetsredskap.

Hanna Andersson har i många år arbetat med att implementera rörelse i vardagen inom yrkesutbildningen Axxell. 
Foto: Nina Ahtola.

Hanna Andersson har en bakgrund som fysioterapeut och i Axxell undervisar hon i delområdet Upprätthållande av arbetsförmåga och välbefinnande. Hon är också en av drivkrafterna bakom många av skolans aktuella satsningar.

Ny fräsch utrustning

I Axxell har man under de senaste åren utvecklat olika pedagogiska metoder, utbildat personal och byggt upp en infrastruktur som ska gynna rörelse i vardagen. Det har varit möjligt tack vare extern finansiering från bland andra Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen.

– Därför har vi kunnat hålla den här ambitionen levande och även anställa en projektarbetare. Vi har också haft möjlighet att köpa aktiverande utrustning till Karis, Kimito, Pargas och Åbo, säger Hanna Andersson.

Hon räknar upp gymnastikbollar, höj- och sänkbara bord, olika stolsmodeller, balansbräden och sittkuddar som aktiverar kroppen. 

I klassrummet finns ribbstolar, olika bords- och stolsmodeller och även en kontorscykel. 

– I Karis har vi inrett ett aktivitetsklassrum med hjälp av en person som studerade inredning vid vår enhet i Överby. I klassrummet finns ribbstolar, olika bords- och stolsmodeller och även en kontorscykel. 

Några axplock ur Axxells vardag med mera rörelse

I Axxell har man utvecklat den valbara kursen Aktivitetsmentor, som man kan få kompetenspoäng för.

Skolan har licensierat en Seppo-applikation för utomhusaktiviteter och uppgifter.

I augusti 2023 hölls ett kickoff-tillfälle för Axxells 300 anställda. Hanna Andersson höll en föreläsning om rörelse och vardagsmotion med tillhörande övningar. Personalen deltog sedan i enhetsvisa fysiska aktiviteter.

I Axxell ser enheterna väldigt olika ut, och all verksamhet behöver anpassas till specifika behov och intressen. Därför har man tillsatt en arbetsgrupp som består av representanter från varje ort som arbetar med temat.

Välmående och fysisk fostran sys också i Axxells nya strategi och inom arbetet med nyckelkompetenserna.

Aktiv fritid på internaten

Den senaste satsningen riktar sig till studerande som bor på internat.

– Målsättningen är en aktiv fritid, säger Hanna Andersson. 

Därför finns det nu vid naturbruksenheten i Brusaby både fiskeutrustning, korgar för frisbeegolf, streethockeymål och en sandplan där man kan spela volleyboll. Vid enheterna i Karis, Kimito och Pargas finns det välutrustade gym som studerande och personal får använda.

Bild av två volleybollar på en vollebollsplan, Det står Brusaby på volleybollarna, och i bakgrunden syns tre personer.
Nyanskaffade redskap ska sporra yrkesstuderande att röra på sig. Foto: Mathias Lönngren.

– Alla berörda har fått vara delaktiga och komma med förslag. Det här är ingenting vi ska göra för våra studerande, utan tillsammans med dem.

Stillasittande i traktorn

Under förra läsåret var Linus Nyberg ordförande för elevkåren vid Brusabyenheten. I november blir han klar med sina studier och kan titulera sig landsbygdsföretagare. 

– Vi har fått arbeta mycket med att marknadsföra redskapen så att studerande blir medvetna om att de finns, säger han.

Linus Nyberg kommer småningom att ta över familjens nittio hektar stora gård i Tenala där man bland annat odlar potatis för chipsproduktion.

Han tycker att satsningarna som Axxell har gjort är viktiga.

Under vinter- och vårbruket blir det mycket stillasittande i traktorn, och då behöver man sporta vid sidan om.

– Motion behövs i alla yrken, också i mitt. Under vinter- och vårbruket blir det mycket stillasittande i traktorn, och då behöver man sporta vid sidan om. Det är viktigt att man har en grundkondition och upprätthåller den.

Inte bara starka muskler

Hanna Andersson säger att det alltid är krävande när man vill införa ett helt nytt tankesätt i en organisation. 

– I början försökte vi organisera olika aktiviteter för studerande och personal, men det blev tyvärr ingenting bestående av de initiativen. Det gjorde att vi började se betydligt bredare på verksamheten och i stället skapade vi möjligheter som alla kan ta till sig.

Hon säger att man nuförtiden inte enbart betonar starka muskler, utan också hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och hur det i förlängningen avspeglar sig på inlärning och välmående. 

Vi tänker holistiskt och arbetar nu evidensbaserat utifrån ny forskning. 

– Under de senaste åren har vi i likhet med övriga samhället, börjat tala mycket mera om gemenskap och att göra fysiska saker tillsammans. Vi tänker holistiskt och arbetar nu evidensbaserat utifrån ny forskning. 

Hanna Anderssons tips för mera rörelse

Gör inte det här med rörelse för svårt och invecklat.

Väcker det motstånd ­– smyg in rörelse som en naturlig del av vardagen, utan att desto mera betona det.

Låt studerande ta åtminstone en del av ansvaret och hitta på ”bensträckaralternativ”.

Använd dig av ”walk and talk”, det vill säga en variant av promenadmöten.

Använd olika applikationer och QR-koder ( t.ex. Seppo, Action track mm.).

Utför olika former av grupp- och pararbete stående.

Spela rörelsebingo.

Använd ballonger och håll dem i luften med olika metoder (brukar var skoj).

I en del grupper fungerar fri dans och musik bra.

Byt plats i klassrummet under lektionen.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.