Inom yrkesutbildningen Axxell satsar man stort på nyckelkompetenserna. Journalisten Camilla Lindberg skriver om arbetet med dem. Hon jobbar också i Axxell och följer med processen på nära håll.

Kärt barn har många namn, och man talar också om framtids- eller förändringskompetenser. Kort och gott handlar det om vad människor borde lära sig och kunna i en snabbt föränderlig värld. Axxell har valt att ta hjälp av en figur som kallas ”Hyvä tyyppi”.

I Axxell blev det aktuellt att fundera på framtidens kompetenser i samband med strategiprocessen för några år sedan. Futuristen Niko Herlin bjöds in och han kunde bekräfta det man på Axxell redan anade. Att det enda säkra i framtidens snabbt föränderliga arbetsliv är vissa klart definierade förändringskompetenser som håller över tid.

Det är ett faktum att många av de yrken som skolans studerande kommer att arbeta med i framtiden ännu inte finns. Men Axxell vill ge dem en utbildning som håller över tid.

Ett pulserande hjärta

I Axxell brukar man substansmässigt beskriva nyckelkompetenserna på följande sätt: ”Det är det kunnande som alla människor i hela världen behöver nu och i framtiden, både i privatlivet och i det snabbt föränderliga arbetslivet. De här gäller oavsett ålder, yrke och bransch.

Bild av Axxells enhet i Karis.
Axxell vill göra nyckelkompetenserna till skolans varumärke. På bilden syns enheten i Karis. Foto: Camilla Lindberg.

I arbetet utgick man från Utbildningsstyrelsens nationella e-grunder och anvisningar för åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. De bygger på en rekommendation från EU. Dem har man kompletterat med en egen kungsnyckel. Det är ”Må-bra-nyckeln” som man visuellt placerat som ett rött pulserande hjärta i mitten av de andra.

Dagens unga kommer enligt nuvarande pensionsplaner att tillbringa kanske femtio år ute i arbetslivet.

Dagens unga kommer enligt nuvarande pensionsplaner att tillbringa kanske femtio år ute i arbetslivet. De som börjar studera i Axxell när de är fyrtio har kanske ännu tjugofem-trettio år kvar av sin yrkeskarriär när de utexamineras. Hur ska jag och mina resurser räcka till? Hållbarhetsaspekten är därför av största vikt.

Om nyckelkompetenser

Vad behöver en busschaufför eller ett vårdbiträde för nyckelkompetenser? Skolverket i Sverige har gjort en konkret identifiering av olika yrken:

Guide gällande god praxis och verktyg för nyckelkompetenser för livslångt lärande.

En bra typ på jobbet

Under de två senaste åren har Axxell gjort stora resurssatsningar för att synliggöra nyckelkompetenserna bland personalen. Trots gediget arbete känns det som om man endast skrapat på ytan. För att nyckelkompetenserna på riktigt ska bli ett av varumärkena och finnas med i allas vardag krävs ännu mycket arbete. Men ambitionsnivån är hög.

I den stora arbetsgrupp som tillsattes för några år sedan började man med att koka ner de högtravande EU-begreppen till en mera konkret nivå. 

Axxell ville kunna beskriva nyckelkompetenserna så att en sextonåring kan greppa vad det handlar om. Det är också viktigt att vuxenstuderande, som faktiskt utgör mera än hälften av de 3000 studerande, skulle inkluderas. Arbetslivet, som är en viktig samarbetspartner, behöver också arbeta mot samma mål.

Många praktiska yrken kräver i dag att man även är duktig på kommunikation och interaktion. Foto: Nina Ahtola.

I arbetsgruppen fastnade man för ett arbetsnamn som var finskans ”Hyvä tyyppi”, på svenska ”En bra typ”. På Axxell är man nämligen övertygad om att de människor som uppskattas på arbetsmarknaden, men också privat, är sådana personer som man brukar tycka att rent allmänt är bra typer. Arbetsgruppen märkte snart att meritlistan för en ”Hyvä tyyppi” långt sammanföll med EU:s lista på nyckelkompetenser.

En kock på sin scen

Det man kallar ”soft skills” blir allt viktigare i arbetslivet. Dit hör till exempel empati, konflikthantering och innovationskraft som också är en del av nyckelkompetenserna. Allt det här behövs eftersom många praktiska yrken genomgått stora förändringar.

Tidigare höll sig en kock främst i köket bland sina kastruller. I dag förväntar sig många att en kock kan kliva ut på scenen och berätta inlevelsefullt om maten för sina kunder. Däremellan ska samma kock kanske bemöta arga och osakliga kunder på sociala medier. 

Axxell har förmånen att ha ett nära samarbete med stjärnkocken Micke Björklund. Det är inte enbart för att han kan laga god mat som han har blivit en omtyckt stjärnkock och även vinnare av den svenska Robinson-tävlingen. Det är ett starkt branschkunnande i kombination med en fenomenal kommunikationsförmåga och kompetens i entreprenörskap.

När en robot blir en sjukskötare 

I framtiden står kanske sjukskötarna och styr robotar som delar ut medicin. Eller – den tekniken finns för all del redan. Och mycket av teknikbranschernas tidigare rätt smutsiga jobb sker numera vid en datorskärm. Den här utvecklingen kräver stort digitalt kunnande. Det krävs i dag i alla praktiska branscher, men också i privatlivet.

Dagens sjukskötare behöver ha många olika kompetenser, bland annat ett stort digitalt kunnande. Foto: Nina Ahtola.

Kanske en studerande inte har några planer på att åka utomlands och jobba, och tycker att kulturell kompetens därför är någonting man kan undvara. Men en dag är kafferummet fullt av kollegor som kommit från Ukraina. Eller kanske blir man själv tvungen att flytta till en annan del av landet där jobben finns. Det visar sig att kulturen där är en helt annan än i Karis eller Sibbo. Finskan visar sig vara rätt användbar trots allt. Stora världen flyter in i den lilla, och det är redan ett faktum.

En bra typ som modell

Kompetensens att utveckla sitt kunnande blev oerhört viktig under coronapandemin. På nolltid måste vi alla lära oss nya saker, och det gick rätt bra. I våra nordiska länder finns en stark utbildningstradition och vi är rätt duktiga på att lära oss nya saker.

En bra typ är också en person som värnar om sin närmiljö, och här kan man då kruxa av kompetens i hållbar utveckling. En bra typ har också rätt bra koll på vad som händer i lokalsamhället och världen, och är därför en kul typ att prata med. En bra typ kan hantera egna och andras pengar. Här blir det krux för samhälls- och medborgarkompetens och till viss del matematisk kompetens.

En bra typ är också en person som värnar om sin närmiljö. Foto: Nina Ahtola.

Om man drar kurvorna raka, kan man säga att alla ovannämnda konkretiseringar faktiskt inkluderar EU:s åtta nyckelkompetenser, och därtill Axxells pulserande hjärta. 

Om man i Axxell blir förvirrad över alla krav på allt som alla förväntas lära sig, försöker lärare och studerande se en ”Hyvä tyyppi” framför sig. Men om man ber dem rita en bild av en bra typ, kommer alla bilder att bli olika, för varje bra typ är förstås unik. 

Målsättningarna i Axell

 • Axxells studerande ska få användbara verktyg som hjälper dem att bli aktiva parter i ett samhälle och i ett arbetsliv som ständigt förändras.
 • Axxells studerande ska få förändrings- och nyckelkompetenser som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.
 • De nio nyckelkompetenserna ska vara synliga i allas vår vardag i Axxell.

Så här jobbar Axxell med nyckelkompetenserna

 • När arbetet inleddes tillsattes en övergripande nyckelkompetensgrupp som leds av skolans rektor. Gruppen har samlats regelbundet via Teams under de två senaste läsåren.
 • Varje person som ingår i den stora gruppen har numera själv ansvar för en av de nio nyckelkompetenserna. Den personen leder en mindre arbetsgrupp som består av 2 till 4 personer.
 • De enskilda grupperna fungerar som ett bollplank för den överordnande gruppen. Här arbetar man mera konkret med att sprida kunskap om varje enskild nyckelkompetens till hela personalen och studerande.
 • Varje nyckelkompetens har tilldelats en egen månad under läsåret. Under den månaden arbetar man mera koncentrerat med just den enskilda nyckelkompetensen.
 • Under det första arbetsåret satsade man främst på att sprida kunskap till personalen om varje enskild nyckelkompetens. Varje grupp ordnade månadsvis pedagogiska timmar för hela personalen via Teams som hölls av interna och externa förmågor.
 • Under det andra läsåret har grupperna igen månadsvis inkluderat program och innehåll, men nu har vissa grupper haft lite mera fokus på skolans studerande.
 • Nästa steg blir att utarbeta checklistor som studerande kan använda för att få syn på sitt eget kunnande inom de olika nyckelkompetenserna.
 • Nyckelkompetenserna ska småningom finnas med i varje studerandes karriärplan. Under till exempel praktikperioderna ska det finnas tydliga målsättningar för hur man utvecklar sina nyckelkompetenser på arbetsplatsen.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.