Föreställ dig att du står i klassrummet och du har ett viktigt undervisningsstoff som du försöker förmedla till eleverna. Klassen kommer att ha ett summativt prov på detta stoff om två veckor, och du som lärare vill göra allt för att eleverna ska ha möjlighet att lyckas. Du inleder din undervisning, men det är kaos i ditt klassrum. Eleverna ropar, viftar och bråkar sinsemellan och deras fokus är på en helt annan plats än var den borde vara. Du blir uppgiven eftersom du har satt ner mycket planeringstid på denna lektion och det går inte alls som planerat. Känner du igen dig i denna typ av kontext?

Det gör vi, och vårt intresse för ledarskap väcktes under våra praktikperioder inom klasslärarutbildningen. Detta eftersom vi inom vissa situationer upplevde svårigheter med att leda eleverna i klassrummet samt fånga deras uppmärksamhet. Därför har vi i vår magisteravhandling valt att undersöka ledarskap inom undervisningen utgående från intervjuer med åtta klasslärare. Fyra av dem är nyutexaminerade med högst fem års arbetserfarenhet, och fyra är erfarna klasslärare med minst tio års arbetserfarenhet. Tidigare forskning påvisar även att allt fler lärare finner en större utmaning med att leda klassen, vilket till och med kan få dem att överväga att sluta i yrket.

I vår magisteravhandling påvisar resultaten att både de nyutexaminerade och de erfarna klasslärarna är trygga i sitt ledarskap och har en förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet. Men varför är det inte desto större skillnader mellan de nyutexaminerade klasslärarna och de erfarna klasslärarnas syn på ledarskap, trots att klasslärarutbildningen har ett stort fokus på det teoretiska i studierna? Enligt vår erfarenhet är klassläraryrket praktiskt betonat men inom lärarutbildningen syns detta inte i så hög grad i studierna. Å ena sidan ingår det en klasslärarpraktik för varje läsår inom klasslärarstudierna. Å andra sidan skiftar praktikperioderna fokus från det teoretiska till det praktiska. De är intensiva perioder med fokus på att utveckla den studerandes praktiska handlande i klassrummet. Enligt vår reflekterande tanke är detta orsaken till att de nyutexaminerade klasslärarna upplever att de är trygga i sitt ledarskap.

Sammanfattningsvis anser vi att praktikperioderna utvecklar klasslärarstuderandes ledarskap på ett mångsidigt sätt. Det här eftersom varje lektion gås igenom och diskuteras tillsammans med praktikhandledaren. På detta sätt ges en direkt inblick i hur du som framtida lärare kan styra upp situationen i klassrummet utgående från ditt ledarskap. Således finns en planerad helhet inom lärarutbildningen där de teoretiska studierna konkret får prövas under praktikperioderna. Detta ser vi som en ögonöppnare för varje klasslärarstuderande som hjälper dem senare i yrkeslivet som nyutexaminerade klasslärare. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.