Artificiell intelligens har tagit världen med storm. Vi befinner oss mitt i en teknologisk revolution – kantad av farhågor och hotbilder, men också med hopp om en ljusare framtid. Utbildningsexpert Johan Falk vill hjälpa lärare och skolor att navigera genom en tid när AI-teknologin utvecklas i rasande takt.

Den 30 november fyller ChatGPT ett år. AI har funnits längre än så, men det är genom ChatGPT och liknande chattbottar som den artificiella intelligensen har tagit klivet ut i rampljuset.

– Vi har fått tillgång till tankekraft på kran. Chattbotten är för skrivande vad miniräknaren är för matematik. 

Johan Falk dokumenterar den artificiella intelligensens framfart i boken AI och skolan som är gratis och tillgänglig för alla på nätet. Boken riktar sig främst till pedagoger, och uppdateras kontinuerligt.

Selfie av leende ung man i slips och kostym.
Johan Falk. Foto: Privat.

Men en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik jobbar Johan Falk numera som undervisningsråd på Skolverket i Sverige. Men boken skriver han på sin fritid, och det är som privatperson han uttalar sig i den här artikeln.

– Det är stora saker på gång. Och det är viktigt att så många som möjligt får veta om dem. Utvecklingen har redan gått så långt att den påverkar oss alla, och hur vi jobbar.

Vi har alla tillgång till en assistent på burk

– Många uppgifter som för bara ett år sedan skulle ha krävt en människohjärna kan vi idag överlåta till en dator. Vi har alla fått tillgång till en assistent på burk som vet mycket mer än oss själva om en massa saker, säger Johan Falk.

Men den tankekraft som den artificiella intelligensen ger oss är inte perfekt. Än så länge, åtminstone. Nyckeln till att förstå AI handlar om att veta vad den klarar av och inte klarar av. 

– AI-modellerna är inte felfria. Man kan likna det vid en assistent som kräver tydliga instruktioner och även övervakning.

De första stegen mot AI-litteracitet

I boken AI och skolan redogör Johan Falk för både hot och möjligheter som chattbottar innebär i en skolmiljö, och vilken inverkan de kan ha på pedagogiken. Boken behandlar AI från grunden, med tydliga exempel, och kräver inga förkunskaper. 

Jag har stor förståelse för att många lärare känner sig överväldigade, eftersom de också sedan tidigare har en stor arbetsbörda.

– Jag har stor förståelse för att många lärare känner sig överväldigade, eftersom de också sedan tidigare har en stor arbetsbörda. Det är orimligt att som lärare kräva av sig själv att kunna allt om AI.

Ett viktigt första steg är ändå att särskilja mellan AI som ett pedagogiskt verktyg och något man talar om i undervisningen. 

– Det finns för närvarande inget tryck på att lärare måste ta AI i bruk för att utveckla sina undervisningsmetoder. 

Däremot måste man känna till tillräckligt mycket för att innehållet i den egna undervisningen ska hållas relevant. 

– En it-lärare bör veta hur AI används inom programmering. En språklärare bör känna till hur AI kan bearbeta texter.

När elever använder AI

Trots att en elev kan utnyttja en AI-modell för att räkna matteläxan eller skriva en hemuppsats anser Johan Falk att den här typen av fusk inte är något nytt.

– Det är ett gammalt problem som har aktualiserats igen. Inlämningsuppgifter som betygsunderlag har varit problematiska också tidigare. 

Chattbottar i skolan väcker också frågor om dataskydd och integritet. Johan Falk skulle gärna se flera AI-modeller som inte sprider användardata till USA. 

Om skolan uppmanar en elev att använda en chattbott bär skolan också ansvar för dataskyddet. 

– Om skolan uppmanar en elev att använda en chattbott bär skolan också ansvar för dataskyddet. 

Men att stänga ute chattbottar är knappast ett alternativ.

– Många elever använder sociala medier som innehåller chattbottar. Det är rimligt att skolan hjälper elever att förstå vad chattbottar är, och vilka risker och möjligheter som följer med dem, snarare än att försöka ta bort chattbottar från dem.

Blir vi smartare eller dummare?

I framtiden kommer konkurrensen på arbetsmarknaden förmodligen att hårdna, när AI tar över allt fler uppgifter. Enligt Johan Falk innebär det samtidigt att kraven på skolan ökar – eftersom eleverna skall få den utbildning som krävs för att kunna konkurrera på morgondagens arbetsmarknad.

Eleverna blir tvungna att lära sig allt mer i skolan för att kunna bidra med sådant som AI inte kan göra. 

– Nyfikenhet, kreativitet och lust att lära kommer att få mer tyngd, samtidigt som kraven på sakkunskap också ökar. Eleverna blir tvungna att lära sig allt mer i skolan för att kunna bidra med sådant som AI inte kan göra. 

Varje gång man överlåter en uppgift till AI måste den frigjorda tiden användas för mera effektiv inlärning. Att låta AI göra jobbet enbart i avlastningssyfte är fel väg att gå. 

– Miniräknaren är ett fantastiskt hjälpmedel, men den kan göra oss dummare om vi inte själva reflekterar över vad vi låter den räkna ut. Eftersom chattbotten är skrivandets miniräknare måste vi behandla den på samma sätt. Om en chattbott motverkar elevernas språkutveckling är det inte pedagogiskt sunt.

Än så länge är det för tidigt att förutse hur AI-modellerna kommer att påverka framtidens skola. 

– Frågan är om vi fördummas när vi överlåter tänkandet till en dator. Eller om vi tvärtom kan frigöra vår nyfikenhet och kreativitet – och tänka på en högre nivå – när vi tar hjälp av AI.

Bland experter går åsikterna isär. Optimister anser att AI kommer att lösa de flesta av mänsklighetens problem, medan andra ser stora risker, rentav att maskinerna utplånar oss människor. Var finns du på den skalan?

– Vi måste ta riskerna på allvar. Allt är inte kört, men jag upplever en viss oro. Framför allt försöker jag bli klokare: hur kommer det sig att så många insatta människor gör så olika bedömningar om artificiell intelligens? Jag får inte riktigt ihop det, säger Johan Falk.

Det här tycker Johan Falk är viktigast för lärare att veta om AI:

 1. Risk för fusk med AI:
  AI kan användas av studenter för att fuska i skoluppgifter.
 1. Potentiella felaktigheter i AI-texter:
  Även om AI:s textproduktion kan framstå som klar och pedagogisk, kan den innehålla felaktigheter. Det är viktigt att utöva källkritik och inte enbart lita på AI:s information.
 1. Värderingar i AI-uttryck:
   AI för text- och bildskapande kan generera olämpliga eller fördomsfulla meddelanden, vilket kan ha skadliga konsekvenser.
 1. Vikten av datasäkerhet:
  När man använder AI bör man vara medveten om datasäkerheten. Man bör vara försiktig med vilken information man delar med tjänsten.
 1. AI:s okunskap om skolans kursplan:
  Om lärare överväger att använda AI, som ChatGPT, för lektionsplanering bör de vara medvetna om att AI inte har kunskap om skolans specifika kursplan och därför kan ge missvisande råd.
 1. Undvik oreflekterad avlastning genom AI:
  Även om AI kan underlätta vissa uppgifter, bör eleverna fortfarande engagera sig i meningsfulla ansträngningar. Det är inte pedagogiskt att låta AI avlägsna utmaningar för eleverna.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.