Under min tid som klasslärare blev min inställning till teknik och digitalisering allt mer öppen och nyfiken. Jag insåg att mina elever, de framtida samhällsmedborgarna, behöver orientera sig i en digital framtid. Pandemin öppnade upp ögonen för att framtiden kommer att föra med sig mera omfattande utmaningar, med oanade följder och konsekvenser, än vad vi kan föreställa oss. Vi borde ha lärt oss mycket från tiden – som vi nu kunde ta som lärdom när vi tar oss an AI. Vi har diskuterat skolans uppdrag och synen på lärandet rätt nyligen. Vi har diskuterat fusk, bedömningsfrågor, kompetensutveckling och behovet av digital kompetens hos både unga och äldre. Den digitala utvecklingen i dag sker i ultrarapid. Av oss krävs en helt ny förmåga att hantera de ständiga förändringarna i vår vardag – förändringar som i dag hör ihop med utvecklingen av AI.

Vad kommer den utvecklingen att innebära för lärandet? AI får oss att ställa relevanta frågor, som egentligen inte beror på AI. Hur ser vi på inlärning och kunskapsinhämtning? Hur definierar vi kompetensutveckling och framtidens lärande? Behovet av inlärning försvinner ingenstans. Vi kommer fortsättningsvis, och antagligen mer än tidigare, behöva en grund att stå på, en form av allmänbildning. AI är en gränslös lärresurs och ihop med den pedagogiska kunskap lärare eller utbildare besitter kanske vi kan skapa en utbildning som svarar på dagens behov.

AI får oss att ställa relevanta frågor, som egentligen inte beror på AI. Hur ser vi på inlärning och kunskapsinhämtning? Hur definierar vi kompetensutveckling och framtidens lärande?

Tänk om vi nu får verktyg som frigör mera tid för själva undervisningen. Tänk om vi nu får verktyg som möjliggör lektionsplanering på en helt annan komplexitetsnivå. Tänk om vi nu kan individanpassa och variera undervisningen och därmed öka motivationen för inlärning. Tänk om vi nu kan konkurrera med det utbud som omger de unga i deras digitala vardag. Om vi tänker så, gagnar AI läraren mer än eleven. Kritiska röster undrar om hela undervisningen endast skulle handla om digitalisering. Jag tror inte på antingen eller när det kommer till digitala verktyg, det skall vara både och. Vi behöver skapa helheter där eleven och inlärningen är i fokus och där uttrycksformerna varierar.

Om AI skall vara en del av utbildningen behövs hållbara strukturer och långsiktiga planer – precis som i allt utvecklingsarbete. Att hantera AI som en del av digitalisering, digitala kompetenser, lärandeanalytik, distansundervisning och hybridundervisning kräver att vi har en stark ledning, nationella riktlinjer för implementering, handledning, kollegialt stöd, nätverk och olika forum. Allt detta är en förutsättning för att skapa jämlik utbildning. 

Vår skyldighet och möjlighet är att förstå och hantera samhällsutvecklingen. Det är en förutsättning för att vi skall utvecklas som människor. Vi behöver lyfta fram det som skiljer oss från AI och vilka våra unika färdigheter och förmågor är. Vi måste värna om vår förmåga till etiskt, empatiskt, kreativt och kritiskt tänkande, vår förmåga att lösa problem och samarbeta och vår förmåga att utveckla vår självkännedom och vårt välmående. “ We need to raise the bar on what humans bring to the table” (Sinead Bovell)

Hur tar du dig an AI? Var hittar du aktuell information? Vem ska du lyssna på och varför? En bra början är att ta del av Lärorikts temanummer kring AI och lärande, där vi med låg tröskel öppnar upp vad som är aktuellt just nu. För du behöver inte vara AI-freak eller tekniknörd för att ha en åsikt. Alla utgår från sitt eget behov och sina egna intressen. “AI won’t replace humans, but those who use AI will replace those who don’t”. Det är därför irrelevant att fråga om du är för eller emot AI, det relevanta är att fråga vad du nu vet om AI och hur du kan hålla dig uppdaterad. AI kommer att förändra ditt arbete och påverka din vardag. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.