Nu har du som är lärare chans att delta i en inspirationsföreläsning om AI med utbildningsplaneraren John Henriksson från CLL. Anmäl dig via formuläret nedan.

Lärorikt och gymnasienätverket GNet bjuder in till en föreläsning lördagen den 27 januari, i samband med Educa-mässan. Under förmiddagen föreläser John Henriksson under rubriken AI i gymnasieundervisningen – möjligheter och hot. Han är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande och doktorand vid Åbo Akademi, och han förklarar varför det är viktigt att du som gymnasielärare lär dig vad AI handlar om.

– De här verktygen finns, vi kan inte ignorera dem, och därför måste vi känna till hur de fungerar, hur eleverna använder dem och vilken inställning vi skulle kunna ha till dem. AI utmanar vårt sätt att tänka och våra sätt att jobba.

John Henriksson kommer att bjuda på en föresläsning som är indelad i tre delar.

– De som deltar får dels med sig en insyn i nuläget gällande AI. Hur går diskussionerna, vad har hänt de senaste åren och och hur ser fältet ut just nu, det är den där första delen.

Den andra delen är mer praktiskt inriktad.

– Den ger dig som lärare en insyn i hur du själv kan använda AI-verktyg i ditt arbete, till exempel för att spara tid. Det kan handla om att förbereda material, skapa presentationer eller liknande. Vi diskuterar hur du kan hitta dina egna sätt att utnyttja verktygen, och experimenterar också för att du ska lära dig dem.

Deltagarna får intyg

Den sista delen handlar först och främst om bedömning – och om hur du som lärare kan tänka och hålla verktygen i åtanke.

– Vi diskuterar också kring vilka instruktioner du som lärare kan ge åt studerande, hur du på sikt ska kunna skapa uppgifterna där du förväntar dig att studeranden ska använda de här verktygen i någon del av uppgiften, men där slutprodukten fortfarande är den studerandes uppgift. Vi går också in på vilka studeranden som har mest nytta av verktygen, de tenderar hjälpa vissa elever mer än andra.

Deltagarna får gärna ta med sig en egen enhet (smarttelefon, dator eller läsplatta). Arrangörerna delar ut intyg om deltagande i föreläsningen till dem som vill räkna den till godo som en halv fba-dag.

Föreläsningen hålls lördagen den 27 januari mellan klockan 9 och 12 i Business College Helsinki i Böle i Helsingfors. Anmäl dig till föreläsningen via formuläret:

Föreläsningen arrangeras som ett samarbete mellan GNet och Lärorikt.fi.