Unga och framtidstro är ett element som idag inte verkar passa ihop. Enligt många undersökningar har ungas framtidstro försämrats drastiskt och det är inte konstigt med alla de kriser vi lever med. Vad behöver vi göra för att få unga att tro på framtiden? På vems ansvar är ungas framtidstro? 

För att unga ska känna att de har möjlighet och mod att pröva sina vingar samt tro på framtiden behöver det finnas medel och stöd för unga så att de kan förverkliga sina ambitioner. Medlen behöver vara både mentala och materiella och det ska vara en låg tröskel att söka information för att få hjälp. Det är alltså allas vårt ansvar att unga har en framtidstro och det kräver att vi agerar istället för att ge tomma löften. 

Det tips jag vill ge till alla är att visa unga att de kan påverka och ge dem mod att testa på. Ta unga som experter och inkludera dem i beslutsfattandet istället för glömma bort dem. Genom att inkludera unga i beslutsfattandet med att exempelvis låta ungdomsfullmäktige sitta i stadens eller kommunens olika nämnder eller att sänka rösträttsåldern till 16 år kan vi öka ungas delaktighet. Vi behöver alla ge unga makt att påverka och visa att ungas röst har betydelse. 

Vi behöver alla ge unga makt att påverka och visa att ungas röst har betydelse.

Vuxna, speciellt beslutsfattare och de som jobbar inom institutioner, behöver visa unga att de gör någonting för att förebygga exempelvis klimatkrisen som hotar vårt liv på jorden. 

Skolan spelar en mycket viktigt roll i en ung persons liv oavsett om det är kris eller inte. Det är där man får verktygen för resten av livet. Under speciellt kriser har studier visat att våldet hemma ökar vilket gör att speciellt skolan har en större roll som en trygg plats för unga. Det får inte bli så att skolan är den enda som uppfostrar, utbildar och ger hopp om framtiden för unga utan det är hela samhällets ansvar. Det är ändå viktigt att skolpersonalen arbetar aktivt för en trygg miljö och att utbildningen får tillräckligt med resurser. 

Av unga krävs det mycket mod och självförtroende att testa sina vingar. Prestationssamhället vi lever i gör att unga ibland inte vågar testa på och är en bidragande orsak till att många unga idag mår dåligt. Vi ska därför berömma ungas arbete och insats istället för att endast se på siffran på ett papper. Att arbeta med ungas självförtroende och motivation är mycket viktigare än vad man ibland tror. Unga behöver också få det stöd de behöver inför stora val och situationer i livet.

Det vi på FSS ser som viktigt är att ungas tjänster får tillräckligt med resurser. Det är så mycket som händer i världen och det är inte lätt att hitta sin väg. Därför behöver vuxna, institutioner och samhället stödja oss och ge möjligheter för unga att påverka vår framtid. Från en ung person till en vuxen vill jag bara säga att se inte ner på oss utan ta oss på allvar. Ge oss möjligheter att påverka vår framtid!

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.