År 2001 presenterades resultaten från en forskning kring korrelationen mellan lycka och människors fysiska och mentala hälsa. Forskarna LeeAnn Harker och Dacher Keltner analyserade fotografierna av 114 kvinnliga studerande vid Mills College i Oakland, Kalifornien, i årsböcker från 1958 och 1960. Forskarna bedömde naturligheten i kvinnornas leenden som gavs ett vitsord på skalan 1 till 10. Medeltalet låg på endast 3,8 och bara en liten del uppvisade ett så kallat ”Duchenne-leende”. Det betyder att personen ler med hela ansiktet så att det också bildas rynkor vid ögonen. 

I undersökningen hade man följt upp hur det gick för kvinnorna i undersökningen. Fyrtio år efter att bilderna hade tagits visade det sig att kvinnorna som uppvisade Duchenne-leendet i högre utsträckning var gifta och nöjda med sina liv, än de andra kvinnorna. Andra studier har påvisat att personer med Duchenne-leenden också lever längre än andra människor. Kvinnorna med de äkta leendena var inte vackrare eller socialt populärare än de andra, men nog det vi kallar lyckligare och tillfreds med sina liv. 

Med frammarschen av den positiva psykologin, som undersöker människors styrkor och förmåga att klara sig ur livets utmaningar, har förekomsten av ordet lycka minst trettiofaldigats i psykologisk forskning under de senaste trettio åren. Fram till 1990-talet hade psykologivetenskapen ett patologiskt fokus på att korrigera de negativa faktorer som försvagade människors psykiska hälsa och visade inget större intresse för dem som klassificerades som psykiskt friska. Men sedan dess har vårt kunnande om vad som stödjer ett gott liv, vad som ger vårt liv meningsfullhet och vad som får oss att blomstra, vuxit och lett till förändrade verksamhetskulturer och konkreta modeller i många organisationer. Positiv pedagogik, och positivt ledarskap, som gör sig allt mera gällande också inom våra skolor och organisationer, är tillämpningar av den här delen av psykologivetenskapen och har betytt värdefull egenmakt för många elever, lärare och skolledare. 

Det är fel att tro att den positiva psykologin endast skulle handla om en positiv attityd som vi alla kan bemöda oss om att utveckla. Föremål för forskning inom positiv psykologi är också människors begåvningar och styrkor, grunderna för god samverkan mellan människor och vilka livsnarrativ vi kan skapa som stöd för vårt eget välbefinnande. Den klargör också vilka faktorer i vår uppväxt som har den mest gynnsamma inverkan på vår utveckling, hur vi kan repa oss från svåra trauman och hur de i sin tur kan leda till andlig tillväxt. Den positiva psykologin berättar oss också vad som får oss att avstå från själviskhet och istället göra gott.

För sjätte året i rad valdes Finland i år till världens lyckligaste land. Vad vi ser i vår egen omgivning kan få oss att ifrågasätta resultaten. Men mätningen mäter inte hur lyckliga vi är, utan vilka förutsättningar att vara lyckliga vårt samhälle erbjuder oss. De gemensamma värderingar vårt samhälle grundar sig på och de samhälleliga strukturer som vi har skapat som stöd för finländarnas välbefinnande ger, enligt undersökningarna, Finland den starkaste grunden för lycka i hela världen. 

Word Happiness Report bygger på förutsättningar för ”eudaimonia”. Det är inte helt fel att översätta det av Aristoteles myntade begreppet till lycka. För att nå verklig eudaimonia krävs enligt honom två saker. För det första att våra handlingar och göranden styrs av dygder, och för det andra att vi lever under drägliga förhållanden. De senare har vi redan, men de första har man under gångna årtionden talat mest om som antika ideal. 

Läroplanerna fram till början av 1970-talet uppmanade lärarna att fostra eleverna till åtminstone fyra centrala dygder: vänlighet, hjälpsamhet, rättvisa och sanning. Efter att ha varit aningen bortglömt i femtio år börjar ordet dygd igen dyka upp som ett ideal, inte minst inom den positiva psykologin, och den här gången kanske lite överraskande som en styrka. 

De artiklar som vi den här gången publicerar på Lärorikt handlar om styrkor.  De visar alla på olika sätt kopplingen mellan styrkor, lycka och ett gott liv.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.