Det digitala spelet Magis ska stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning. Det är målet för föreningen Mieli psykisk hälsa Österbotten, som tillsammans med institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har utarbetat spelet.

Bakgrunden till att spelet Magis utvecklades var att man redan före pandemin, så tidigt som 2015, började se en negativ utveckling av barns psykiska hälsa. Det här kom fram i undersökningen Hälsa i skolan, som Institutionen för hälsa och välfärd, THL, låter utföra med jämna mellanrum.

– Den negativa utvecklingen såg man oberoende av stadium, säger Anna-Lena Sahlström, projektledare på Mieli psykisk hälsa Österbotten.

Organisationen har tillsammans med forskare vid Jyväskylä universitet och självständiga spelutvecklare, utarbetat spelet och tillhörande övningar, med utgångspunkt i forskning. Det finns två spel för skolbarn: ett för årskurs 1 till 3 och ett för årskurs 4 till 6.

Magis består av fyra kapitel, och tanken är att spela spelet i klassen med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. På så sätt hinner läraren och eleverna diskutera händelser i spelet och göra uppgifter, och innehållet i spelet hinner gro.

– Spelet går ut på att hjälpa andra, och det är intuitivt och lätt att använda. Det är dialogbaserat, och sätter läskunskaperna på prov. I spelet för de yngre eleverna är det möjligt att också lyssna till dialogen, något som har visat sig vara ett gott stöd, säger Anna-Lena Sahlström.

Bild på Anna-Lena Sahlström som står framför ett fönster (kvinna med brun pagefrisyr iklädd röd tröja).
Responsen på spelet har varit god, säger Anna-Lena Sahlström, projektledare på Mieli psykisk hälsa Österbotten.

Spelet har ACT-metoden som utgångspunkt. Det är ett acceptans– och värdebaserat förhållningssätt som har visat sig ha goda resultat, enligt forskning, för att hantera stress och påfrestningar.

– Med utgångspunkt i ACT kan man lära sig ett nytt förhållningssätt till tankar och känslor. Otrevliga tankar och känslor hör till livet, men vi behöver lära oss att handskas med dem, säger Anna-Lena Sahlström.

Ska öka den psykologiska flexibiliteten

I spelet kan eleverna öva olika ”må-bra”-färdigheter, till exempel närvaro och koncentration, att acceptera känslor och att iaktta tankar.

– Syftet är att öka den psykologiska flexibiliteten, då ökar det allmänna välmåendet.

Responsen har varit god, både bland elever och lärare.

– De klasser som vi har jobbat med gav spelet ett vitsord på 8,46, på en skala mellan 4 och 10. Det uppfattar vi som ett väldigt högt vitsord, säger Sahlström.

Mer om Magis

Spelet kan spelas i en webbläsare, men lättast är det om man laddar ner en app till en läsplatta eller telefon.

Speltiden är cirka 45 minuter, och en lektion räcker för ett kapitel.

Spelet är gratis.

Det finns också ett lärarmaterial, en arbetsbok för läraren, samt en färdig plan för hur spelet kan spelas med en hel klass.

Materialet kan laddas ned här.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.