Ronja Strömvall har i sin magisteravhandling undersökt finlandssvenska klasslärares arbete med och upplevelser av positiv pedagogik.

Positiv pedagogik används som ett redskap för att utveckla en trygg lärmiljö där eleverna ska kunna utvecklas och blomstra. Genom metoden utvecklar eleverna eftersträvansvärda egenskaper, karaktärsstyrkor. Ronja Strömvalls magisteravhandling vid Åbo Akademi är en närstudie av hur finlandssvenska klasslärare arbetar med positiv pedagogik i praktiken. 

Utgående från syftet utformades två forskningsfrågor, dels hur finlandssvenska klasslärare arbetar med positiv pedagogik och dels hur de upplever arbetet med positiv pedagogik.

Enligt avhandlingen jobbar finlandssvenska klasslärare med positiv pedagogik för att stärka elevers, sitt eget och skolgångsbiträdens välbefinnande. Arbetet med positiv pedagogik har gett klasslärarna verktyg i deras arbete, i konflikthantering och i bemötande av andra.

Klasslärarens egen personlighet präglar undervisningen i positiv pedagogik. För att uppnå resultat arbetar klasslärarna kontinuerligt med metoden. De upplever att positiv pedagogik enkelt kan integreras i skolämnen. I det konkreta arbetet fokuserar klasslärarna på karaktärsstyrkor, “hinkar”, “gröna och röda tankar”, känslor och vänliga fraser. I arbetet med positiv pedagogik upplever klasslärarna att det behövs en lärarprofessionalitet eftersom metoden behandlar känsliga aspekter som elevens egen personlighet. 

I videoklippet berttar Ronja Strömvall om sin magisteravhandling:

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Popularisering av magisteravhandlingar

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.