Ungdomslokal.fi drog igång för ett år sedan och når idag unga från alla svenskspråkiga regioner. Ungdomsledarna märker att deras närvaro är viktig för ungdomarna.

Den digitala ungdomslokalen Ungdomslokal.fi finns på nätet, där unga mellan 13 och 20 år kan träffas tillsammans med ungdomsledare. Ungdomslokalen fungerar på samma sättsom en fysisk ungdomslokal, och håller öppet alla veckans vardagar. Sedan starten i april 2022 har cirka 400 unga registrerat sig på servern, men av dem är alla inte aktiva användare. 

– I medeltal har vi 22 aktiva per dag, och vi verkar ha en bra regional spridning. Flest användare har vi från Österbotten och Nyland, men också från till exempel Åland, Åbo och Uleåborg, säger ungdomsledaren Bettina Stenbäck.

Precis som i en fysisk ungdomslokal finns det sällan ett spikat program i den digitala motsvarigheten, utan man utgår från vad de unga vill göra.

– Det finns olika kanaler där man kan prata med varandra, olika online-rum. Man kan prata med dem som är i samma kanal, och ibland kan man spela sällskapsspel eller andra spel. I går spelade jag Bingo och schack med några unga.

En del sitter och spelar hemma, tittar på Youtube eller gör sina läxor, och det visar de gärna upp i kanalen.
– Vi kan följa med när någon spelar, och då sitter vi och pratar och umgås samtidigt. 

”Lättare att skapa förtroende”

Det som ändå skiljer den digitala ungdomslokalen från den fysiska är att man i den digitala hela tiden pratar.

– Det har förvånat mig att man snabbare kan bygga upp förtroenden eftersom man hela tiden pratar. Det är en intensiv interaktion, säger Bettina Stenbäck.

Hon påpekar att unga är vana vid att umgås på det här sättet, för dem är det vardag, också om det kan verka främmande för vuxna. Det som är viktigt för de unga är att här finns vuxna med.

– De skulle lika gärna kunna sitta ensamma på en egen server, men de vill ha de vuxnas närvaro. 

De vuxna behöver inte själva veta något om spelande för att kunna vara delaktiga.

– Det viktiga är att vuxna visar intresse, ger tid och uppmärksamhet. Det känns som om det ofta saknas i det här ganska stressiga livet.

Intensifiera samarbetet med kommuner

De ungdomsledare som idag jobbar med den digitala ungdomslokalen finns spridda på olika orter i Svenskfinland, i Helsingfors, i Vasa, i Åbo och på Åland. Det som är utmanande med den digitala ungdomslokalen, där de unga får vara anonyma, är att det är svårt att ingripa om någon mår dåligt.

– Å andra sidan vill de ofta prata och få hjälp, det brukar lösa sig.

Målet med projektet är att upprätthålla en kravlös gemenskap som är lättillgänglig och där det finns trygga vuxna. Projektet är treårigt, och efter det första inledande året är det nu dags för det andra.

– I år prioriterar vi att börja samarbeta med kommunernas ungdomsledare så att de möjligen skulle kunna göra arbetsturer på Ungdomslokal.fi. Då skulle länken mellan den digitala och fysiska ungdomslokalen stärkas. 

Ungdomslokal.fi

  • Ungdomslokalen håller öppet alla vardagar från klockan 14 och framåt.
  • Ungdomslokalen använder tjänsten Discord, som är en populär tjänst för gruppkommunikation.
  • Programmet ger möjlighet att umgås, prata, chatta eller videochatta i realtid i så kallade servrar, som kan liknas vid digitala rum.
  • Projektet är treårigt och finansieras av Folkhälsan, Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska folkskolans vänner.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.