Goda nyheter först, unga i Finland är intresserade av ekonomi och vill lära sig mer. Två tredjedelar av ungdomarna vill förbättra sina ekonomikunskaper enligt Ungas framtidsrapport 2022 framställd av Ekonomi och Ungdom TAT. Positiva nyheter är också att en ny granskning av PISA 2018-undersökningen visar att finländska ungdomar har näst bäst ekonomikunnande av de jämförda 20 länderna. Även investeringar och aktiesparande intresserar allt fler ungdomar. Enligt Helsingin Sanomat investerar nästan 30 procent av 16–24 åringar sina pengar i aktier eller fonder, tillväxten har varit enorm, för tio år sedan var siffran 16 procent.

Trots de goda nyheterna möter vi en del utmaningar. Ekonomikunskaper har blivit en jämställdhetsfråga, vi kan se betydliga skillnader mellan könen när det gäller elevernas upplevda ekonomikunskaper och ekonomisk självsäkerhet. I PISA 2018 framkommer att pojkarna upplever sig vara säkrare i att använda ekonomiska och finansiella tjänster. I TATs Framtidsrapport kan man också se en liknande trend: Hälften av pojkarna upplever sig ha goda ekonomiska kunskaper, medan samma andel för flickorna endast är en tredjedel.

Om flickorna inte litar på sina ekonomiska kunskaper återspeglas det i den framtida ekonomiska tillvaron. Studier visar att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män och har lägre löneönskemål än män. Av åldersgruppen 16–24 åringar äger 32 procent av männen aktier eller fonder medan motsvarande siffra för kvinnornas del är knappt 27 procent.

Hur kan vi då förbättra flickornas ekonomiska självsäkerhet? Ett bra sätt är ett öppet pengaprat, hemma, i skolan och bland vänner. Det öppna pengapratet syns idag i intresset för ekonomipodcasts och influensers som lyfter fram ekonomifrågor. Självklart har även skolundervisningen en enorm roll i skapandet av ungdomarnas ekonomikunskaper och därmed i hur den ekonomiska självsäkerheten utvecklas. Skolundervisningen jämnar också ut socioekonomiska skillnader, då studier visar att ungdomar från familjer med hög inkomst har bättre ekonomisk självsäkerhet.

Slutligen vill jag lyfta fram vikten att erbjuda kvalitativt material som stöd för ekonomiundervisningen. Innovativa undervisningsmetoder möjliggör ekonomiskt beslutsfattande i praktiken redan i ung ålder. Företagsbyn utvecklad av Ekonomi och ungdom TAT möjliggör en inspirerande ekonomiundervisning för alla unga oberoende bakgrund. När Ekonomi och ungdom TAT och Ung Företagsamhet slår samman sina verksamheter i juni kan vi ännu bättre nå alla ungdomar, lärare och skolor i hela Finland.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.