NVL består av en salig blandning av koordinatorer och redaktörer från alla nordiska länder och självstyrelseöarna. Tillsammans arbetar man för att sprida goda erfarenheter på ett innovativt sätt. Arbetet har resulterat i en dynamisk organisationsmodell som grundaren Nordiska ministerrådet blivit uppmanad att återanvända.

– Det är i mötet med livslångt lärande i andra länder som det egna landets system, egenheter och styrkor blir mest synligt. Jag tycker det är spännande, lärorikt och utmanande att försöka förstå vad som skiljer oss åt, men också var vi är lika.

Det säger den nationella koordinatorn Johanni Larjanko som arbetat sedan inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL, sedan 2014. 

– Den nordiska dimensionen är inte abstrakt för mig, utan högst levande och konkret. Samtidigt är det inte alltid lätt att göra det arbetet relevant och meningsfullt för andra. I praktiken betyder det att jag hela tiden söker efter nya sätt att arbeta, och att skapa nätverk, säger Johanni Larjanko.

Johanni Larjanko är nationell koordinator i Finland för NVL. 

Nordisk redaktion

NVL är uppbyggt så att det i varje nordiskt land, inklusive på Grönland, Färöarna och Åland finns en nationell koordinator som ofta arbetar ungefär halvtid med uppdraget. Som komplement finns också en nationell redaktör som samtidigt ingår i en nordisk redaktion där man varje vecka producerar artiklar om vuxnas lärande från de olika länderna och öarna. Några gånger i året träffas man för att planera, utvärdera och umgås i något nordiskt område. 

Koordinatorns huvuduppdrag är att bygga och utveckla nationella och nordiska nätverk inom tematiska områden. Det kan sedan resultera i seminarier, webbinarier, konferenser eller handböcker.

Liten med stor ambition

De nationella koordinatorerna arbetar lite olika. I Finland har man valt att skapa och driva flera nationella tematiska nätverk. 

– Vi är en liten organisation med stora ambitioner, och så har det varit sedan starten. I Finland har vi satsat speciellt på vuxnas grundläggande färdigheter, validering, och S2-lärare. Jag har också ett uppdrag att ta hand om det nordiska nätverket för digital inklusion. Det är en fråga som ligger nära hjärtat och där jag tror vi kan göra skillnad, säger Johanni Larjanko.

Inom NVL finns det också nätverk för till exempel arbetsliv, vägledning och utbildning i fängelser. 

Gott betyg för NVL

NVL skapades av Nordiska ministerrådet redan 2005 har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Under 2015 och 2016 fick institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet utvärdera verksamheten. Arbetet fick gott betyg. 

– Man konstaterade att vi är en innovativ, kreativ och dynamisk nätverksorganisation. Därtill rekommenderade man att Nordiska ministerrådet skulle börja återanvända vår organisations- och arbetsform på grund av att den är stabil, utvecklande och kreativ.

Det säger huvudkoordinatorn Antra Carlsen som har varit med sedan starten i NVL. Hon är nöjd med vad man hittills gjort.
–Vi har faktiskt lyckats nå alla intressenter och sektorer inom livslångt lärande, och vi har fått alla nordiska länder med i nordiska utvecklingsfrågor. 

Om webbplatsen NVL

  • På den mångspråkiga webbsidan publiceras varje vecka nyhetsartiklar, personporträtt och intervjuer med experter. Här presenteras och analyseras policy och bästa praxis inom vuxenutbildningen från olika sektorer i hela Norden.
  • Här kan man läsa den senaste publicerade artikeln från Finland.
  • Artiklarna är skrivna av en redaktion som består av nordiska journalister och medarbetare med kompetens i vuxenutbildningen från sitt eget land eller någon av de nordiska öarna med självstyre. Camilla Lindberg som också skriver för Lärorikt är Finlands NVL-redaktör.
  • Webbsidan vänder sig i likhet med Lärorikt till en bred skara läsare. De kan vara lärare, tjänstemän och beslutsfattare inom formell och icke-formell vuxenutbildning, politiker, frivilligorganisationer, arbetsgivare och företag.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.