Vill du utveckla dig själv och ditt yrkesliv samtidigt som du får utvidga ditt nätverk och skaffa nya erfarenheter? Under devisen “lev lite mera, lär dig något nytt” erbjuds folk i arbetslivet möjligheten att göra prao.

Embryot till det som skulle bli PRAO för vuxna föddes under ett företagsbesök i Jakobstad. Forskaren Jan Sten arbetade som direktör för Hanken Business Lab i Vasa. Till jobbet hörde att knyta kontakter mellan studerande och det lokala näringslivet. Vid detta företagsbesök var det dock Sten själv som blev mest inspirerad, och utbrast spontant att han gärna skulle göra praktik på företaget. ”Absolut”, svarade företagsledaren. “Välkommen!”

Några månader senare råkade Jan Sten träffa sin vän och forskarkollega Ingrid Biese över en kopp kaffe i Helsingfors. 

– Jag blev så fascinerad när jag fick höra att Jan skulle gå på prao. Jag ville också gå på prao! Och det var då vi beslöt att skapa projektet PRAO för vuxna, säger Biese.

Ömsesidigt kunskapsutbyte

Sagt och gjort. Under våren 2023 lanserades PRAO för Vuxna som är ett pilotprojekt finansierat av Svenska folkskolans vänner. Jan Sten och Ingrid Biese leder projektet tillsammans och i sommar kommer projektet att utmynna i en slutrapport som sammanställs på basis av deltagarnas erfarenheter. 

Inspirationen till PRAO för vuxna är hämtad ur den praktiska arbetsorientering som är en del av undervisningen i högstadier och gymnasier. Under en prao-period får eleverna möjlighet att besöka en arbetsplats och följa med jobbet i praktiken. Till skillnad från grundskolans prao betonar PRAO för vuxna ett ömsesidigt kunskapsutbyte. 

– Tanken är att PRAO för Vuxna ska vara en win-win-situation för både prao-deltagaren och organisationen. Lika viktigt som att deltagaren får ny kunskap och inspiration är att arbetsplatsen får ut något av prao-deltagaren, säger Jan Sten.

Projektledarna gör också prao

En handfull deltagare har anslutit sig och kommer att göra sin prao under våren. Både Jan Sten och Ingrid Biese kommer också själva att göra en prao-period.

– Som forskare skriver jag böcker och är därför nyfiken på förlagsvärlden. Jag tog kontakt med Schildts & Söderströms, och ska få göra en fyra dagar lång prao på det förlaget, säger Biese. 

Hon kommer också att dela med sig av sin egen erfarenhet till förlagets personal.

– Under min prao kommer jag att dra en workshop som relaterar till min forskning om välmående på arbetsplatsen.

Jan Sten har redan inlett sin prao på den ideella föreningen Projekt Fredrika, som arbetar med att uppdatera Wikipedia med information om det svenska i Finland. 

– Jag var intresserad av Projekt Fredrika eftersom där finns saker jag kan lära mig och ha nytta av i min forskning. Dessutom är det en distributionskanal för min kunskap och erfarenhet, säger Sten som bland annat forskar i historiska finlandssvenska varumärken. 

– Via mitt nätverk får Projekt Fredrika i gengäld mera synlighet, tillägger han.

Flexibilitet och fria händer – men en plan behövs

PRAO för vuxna ger deltagarna fria händer att själva utforma sin prao-period, men tanken är att den ska begränsas till ungefär en vecka.

– Vi har skapat material som prao-deltagarna kan använda när de kontaktar en organisation, men i övrigt får deltagaren och värdorganisationen skräddarsy prao-tiden så att det bäst passar båda parter. Det enda kravet från vår sida är att få intervjua deltagaren och organisationen efter avslutad prao, säger Ingrid Biese. 

Viktigt är att både deltagaren och den mottagande organisationen på förhand har en klar vision om vad man vill ha ut av projektet. Allt sker på frivillig basis, och inga pengar byter händer. Prao-perioden är alltså inte avlönat arbete. 

– PRAO-deltagarna står själva för finansieringen av den tid de är frånvarande från sitt ordinarie jobb.

En byggsten i ett livslångt lärande

Hur fortsättningen ser ut efter att pilotprojektet är avslutat är ännu öppet. Förhoppningen är att PRAO för vuxna kan bli ett kontinuerligt projekt. 

– Vi skulle vilja att projektet skulle hitta ett hem någonstans, säger Biese.

Som en överskridande filosofi finns tanken om livslångt lärande. För dem som känner att de vill utvecklas kontinuerligt under arbetslivet kan PRAO för vuxna vara en byggsten, bland övriga fortbildningsalternativ. Dagens arbetsliv är dynamiskt och det hör till att man rör på sig och tittar sig omkring under en karriär. 

– Helt klart är att det här ligger i tiden. Modellen kunde användas flexibelt, allt från inhouse inom en organisation till ett verktyg för nyinflyttade i Finland som vill utvidga sitt nätverk.

Ingrid Biese


– Helt klart är att det här ligger i tiden. Modellen kunde användas flexibelt, allt från inhouse inom en organisation till ett verktyg för nyinflyttade i Finland som vill utvidga sitt nätverk, säger Biese.

– Om man är nyfiken på en arbetsplats räcker en vecka bra till för att få en tillräckligt djup inblick för att kunna avgöra om man skall fortsätta vara nyfiken eller inte, tillägger Sten.

Projektledarna understryker att PRAO för vuxna inte ska betraktas som ett sätt att se sig om efter ett nytt jobb. Betoningen ligger i den kreativa impuls som ett miljöombyte kan ge. 

– Att få en inblick i ett annat sätt att arbeta är en rikedom för den egna organisationen. En prao kommer att berika ditt eget jobb och hämta med sig ny kreativitet, säger Ingrid Biese.

Fakta

  • PRAO för vuxna är ett pilotprojekt som ger människor i arbetslivet möjlighet att prova på ett nytt yrke genom att praktisera på en arbetsplats under en kort period.
  • Målet med projektet är att ge vuxna en chans att utforska olika yrken och branscher, utveckla sin kompetens samt skapa nya kontakter och nätverk.
  • Tanken är att prao-perioden ska vara till nytta för såväl prao-deltagaren som för arbetsplatsen.
    Pilotprojektet pågår under våren 2023 och finansieras av Svenska folkskolans vänner.
  • Mera info om projektet PRAO för vuxna hittar du här.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.