Anna Moa Westerlund-Rönnberg har fortsatt att studera efter sin magisterexamen, och vid fyllda fyrtio har hon svårt att tänka sig att hon skulle sluta. Drivkraften är nyfikenhet och intresse.

Anna Moa Westerlund-Rönnberg är bosatt i Nagu och jobbar som lärare. Hon är behörig lärare i flera ämnen: biologi, geografi, psykologi och hälsokunskap. För tillfället jobbar hon som vikarie och undervisar i matematik, kemi och fysik – ämnen som hon inte är behörig i. Hon är intresserad av många olika ämnen, något som också avspeglat sig i hennes jobb och studier under årens lopp.

– Jag har alltid varit ganska intresserad av allt och i skolan ganska bra på allt. Det har inte funnits ett ämne som har ”varit mitt”, och därför visste jag inte vad jag skulle börja studera.

Det blev cellbiologi vid Åbo Akademi, där det också ingick kemi och biokemi. Anna Moa Westerlund-Rönnberg hade egentligen inte tänkt bli lärare, men visste att det kan vara bra att ha lärarbehörighet. Under studietiden kompletterade hon sina studier med att också läsa geografi vid Öppna universitet för att få rätt att undervisa också i det.

Men trots att hon hade magisterexamen och lärarbehörighet var det inte slut med studierna. Hon jobbade, och så småningom växte familjen. Under tiden då barnen var små sysselsatte sig Anna Moa med att studera.

– Då läste jag hälsokunskap och fick behörighet att undervisa också i det. Jag har nästan alltid haft studier vid sidan av, när jag var hemma med barnen och vid sidan av jobb.

Ger vidgat perspektiv

Anna Moa har studerat vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi, och hittills har hon avlagt motsvarande 646 studiepoäng. Drivkrafterna som får henne att studera vidare är flera.

– Jag är intresserad av allt möjligt och tycker om att få insyn i olika ämnen. Alla ämnen har sin kultur och sitt synsätt, och om man bara lever inom sitt eget ämne får man bara se saker ur den synvinkeln. 

Genom studierna vidgas perspektivet.

–Jag har alltid tyckt om att studera. Det har också varit roligt att träffa lite olika sorts människor på kurserna som jag har deltagit i. Det har gett upphov till givande diskussioner.

Bild av Anna Moa Westerlund-Rönnberg som sitter i en glasveranda i en stol och läser tidningen.
Anna Moa kommer från ett hem där utbildning och bildning har värdesatts. Foto: Privat.

Grunden till intresset och nyfikenheten kommer från barndomshemmet.

– Det har funnits ett intresse för utbildning och bildning i familjen. Pappa är professor emeritus i anläggningsteknik, mamma är etnolog och översätter. Jag har fått olika värderingar av dem. Jag har gått en kurs i europeiska möbelstilar, men kan också snöa in på något väldigt naturvetenskapligt och teoretiskt.

Hon har också studerat informationsvetenskap, som hon också har nytta av i jobbet som lärare.

– Grundprinciperna i informationsvetenskap kommer upp i skolan i form av källkritik, källhänvisningar, källförteckningar och informationssökning. Det här är viktigt i skolan nu, att veta vad som är pålitliga källor. Jag märker också att elevernas beteende när det gäller att hitta information är helt annat än mitt eget. 

Jobbat strukturerat och effektivt 

Psykologi är ett annat ämne som finns i Anna Moas studieregister, och psykologi konstaterar hon att det alltid är nyttigt att ha koll på. Också om hon inte har direkt nytta av vissa studier, har hon indirekt nytta av dem.

– Jag har också lärt mig något om studieteknik och om att kunna läsa texter och sammanfatta. Jag har lärt mig att processa information överhuvudtaget.

Det här är något som har varit till nytta, eftersom det övriga livet krävt sitt. Då gäller det att hitta tid och använda den effektivt.

– När jag har varit hemma med småbarn har jag huggit in på uppgifterna när de har sovit dagssömn, och på kvällar. Ibland på veckoslut, men jag har försökt att vara väldigt effektiv. Jag har gjort uppgifterna och gjort dem bra och varit nöjd med dem. Sedan har jag inte hållit på och filat på dem jättemycket utan gjort mitt bästa med en gång.

När jag ber om tips som andra studerande kan använda sig av, nämner Anna Moa sitt sätt att göra anteckningar.

– Jag gör bra anteckningar, och sedan brukar jag renskriva anteckningarna på dator för att kunna jag söka i mina filer när jag gör uppgifter. Om jag bara har en massa handskrivna anteckningar kan jag inte söka effektivt.

”Behöver hoppa på något nytt”

Anna Moa Westerlund-Rönnberg ser inte att hon har valt bort något på grund av studierna.

– Kanske att ”bara vara”, men jag ser inte att jag skulle ha missat något. Jag tänker att om man vill göra något, då skapar man tid för att göra det.

Folk i hennes omgivning är vana vid att hon studerar. 

– Jag känner inte att jag har blivit supersmart av alla studiepoäng, det har inte heller varit drivkraften. Jag har inte studerat för att prestera, det har varit mer av intresse.

Just nu studerar hon inte, men det kliar i fingrarna.

– Jag skulle behöva hoppa på något nytt tåg igen. När det kommer en ny katalog från Öppna universitetet brukar jag alltid kolla kursutbudet.

Anna Moa konstaterar att hon aktivt också har lärt sig en del icke-akademiska färdigheter under årens lopp. Sådant som inte inbegriper kurser.

– Det handlar snarare om självstudier i form av böcker, instagramscrollande och podcastlyssning. Sedan mina barn föddes har jag mer eller mindre alltid haft en stickning på gång, något som jag inte sysslat med innan utan valt att lära mig i vuxen ålder. 

För ett år sedan skaffade familjen höns, och varken Anna Moa eller maken har vuxit upp med gårdsdjur. Det har också varit en ny sak att lära sig.

Bild av Anna Moa Westerlund-Rönnberg med en höna i famnen.
För ett år sedan skaffade sig familjen höns, trots att de inte hade någon erfarenhet av gårdsdjur. Foto: Privat.

Vad innebär livslångt lärande för dig?

– Kanske det att man inte tänker att man är klar, utan att man på något sätt hittar saker som intresserar en och som ger något åt en livet ut. Jag skulle inte studera så här mycket om det inte skulle ge något och det kändes bra att göra det.

Profil: Anna Moa Westerlund-Rönnberg

Ålder: 40.

Bor: I Nagu.

Familj: Gift med Peter, barnen Mirjam (13), Agnes (11) och Cedrik (8).

Utbildning: FM i cellbiologi, behörig ämneslärare i biologi, geografi, hälsokunskap och psykologi.

Jobbar med: Ämneslärare i matematik, fysik och kemi åk 7 till 9.

Fritidsintressen: Stickning, fixande hemma och på stugan, båtliv och utfärder.

Drömjobb: Jag har inte riktigt kommit fram till vad det skulle vara, därav konkret ett drömjobb – något som skulle kombinera teori och praktik och allt det jag är intresserad av.

Inspireras av: Människor som brinner för det de sysslar med, vare sig det är stickprofiler på instagram, journalister, lärare, författare eller vetenskapsmän.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.