Nu har vi lanserat Lärorikt, en sammanförande plattform för alla som jobbar med lärande. Här finns bland annat artiklar om det som är aktuellt inom utbildningen, småbarnspedagogiken och den fria bildningen.

Lärorikt fungerar som en kanal för att nå ut till pedagoger, organisationer och andra aktörer som jobbar med eller är intresserade av lärande och pedagogik. 

– Vårt mål är bland annat att bidra till ökad kunskap, stödja kompetensutveckling, inspirera och väcka debatt. Vi vill vara ett komplement till det redan existerande utbudet, och inte göra samma sak som andra aktörer redan gör, säger Malin Wikström, webbproducent för Lärorikt, med tidigare mångårig erfarenhet av arbete inom media.

Bakom Lärorikt står ett redaktionsråd bestående av webbproducenten och de sex anställda vid SFV som jobbar med utbildning och fri bildning. Redaktionsrådet planerar innehållet, bevakar fältet och bidrar med idéer till innehållet som långt bygger på artiklar, notiser och kolumner med koppling till ett visst huvudtema. 

Organisationers värdegrund, ledarskap, livslångt lärande och styrkor är exempel på teman som Lärorikt djupdyker i. Merparten av de här temaartiklarna publiceras på webbplatsen varannan vecka. Förutom innehåll med koppling till ett tema följer Lärorikt också med aktuella frågor på området.

 – Målet är att genom en koncentration av innehåll kring aktuella huvudteman kunna erbjuda läsarna fördjupat kunnande och förståelse för fenomen, men också en möjlighet att hålla sig uppdaterade om det aktuella på bildningsfältet. Det innebär, förutom det lokala och nationella, också i viss mån det nordiska och det globala, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig på SFV.

I samarbete och i dialog med andra aktörer

Meningen är att alla som jobbar inom bildningen ska hitta något som intresserar.

– Det ska finnas något för alla som jobbar med lärande och bildning, både för lärare, småbarnspedagoger och dem som jobbar inom den fria bildningen. När alla hittar något som känns relevant och engagerande – och förhoppningsvis också inspirerande, då har vi lyckats med uppdraget att skapa relevant innehåll, säger Malin Wikström.

Lärorikt har som mål att vara sammanförande inte bara vad gäller information, men också vad gäller alla de organisationer och personer som jobbar inom området eller ute på fältet. En del av det som publiceras är därför skrivet av andra aktörer inom utbildning och bildning eller av personer ute på fältet. 

– Av våra besökare önskar vi initiativ till teman att skriva om och tips om verksamhet, händelser och projekt som vi kan uppmärksamma. Vi hoppas också att vi kan få höra våra besökares röster i form av kommentarer och debattinlägg på webbplatsen. Vi vill att Lärorikt är den centrala samlingspunkten för information och debatt bland pedagogerna i Svenskfinland, säger Wahlström.

Namnet Lärorikt anspelar på rikedomen i att veta och kunna och på glädjen i att lära och växa. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.