Den femtonde mars för ett drygt år sedan föddes Lärorikt.fi. Visionen var, och är fortfarande, en webbplats för dem som jobbar med lärande, främst som lärare, men också de som jobbar inom småbarnspedagogiken, den fria bildningen och med utbildningsfrågor överlag. Med en heltidsanställd och frilanskrafter, samt ett redaktionsråd bestående av personer som jobbar med utbildning och fri bildning, strukturerar vi upp innehållet i olika temahelheter. Vi lyfter också upp aktuella frågor på fältet. 

Tanken är att Lärorikt inte ska göra det som andra redan gör, utan fylla ett tomrum där pedagogiken är nummer ett. Målet är att inspirera till pedagogiska diskussioner runtom i Svenskfinland, hjälpa pedagogerna att tänka nytt, pröva sig fram, kanske läsa en bok eller bekanta sig med ny forskning som annars inte skulle komma i ens väg. Ett annat mål är att hitta samarbeten, skapa en plattform för att dela erfarenheter och tankar, och gärna också bidra till att skapa debatt. 238 artiklar, kolumner, ledare, insändare och bok- och poddtips senare är det dags att reflektera kring vad som har hänt under det här dryga året som gått. 

Vad vi än väljer att skriva om så finns utmaningar kring skärmanvändning och sociala medier där, hand i hand med att miljön där barn, unga och vuxna jobbar har förändrats.

Av de 20 teman som vi har tagit upp på Lärorikt, finns det några övergripande teman som puttrar på, oundvikligen. Jag, som är producent och spindeln i nätet för Lärorikt, fick under våren en känsla av att det finns vissa övergripande frågor som vi hela tiden cirklar kring, trots de vitt skilda teman som vi har tagit upp. Vad vi än väljer att skriva om så finns utmaningar kring skärmanvändning och sociala medier där, hand i hand med att miljön där barn, unga och vuxna jobbar har förändrats. Lägg till krav på självständighet och självledarskap i en ung ålder, brist på resurser, stora grupper, prestationskrav och stressade och trötta vuxna och en omvärld där kriserna avlöser varandra. Dessutom lever vi i en polariserad värld där tonen är allt hårdare, och det syns naturligtvis också bland barn och unga.

Utmaningarna är så många att också den mest luttrade kan vilja kasta in handduken. När bergen känns för höga att bestiga är det enda som hjälper att göra klättringen medveten, ett steg i taget, ett berg i taget. Trots att det är stora samhällsomvälvningar som ligger bakom många av utmaningarna, kan var och en av oss – där vi står – vara en del av förändringen. 

Trots att det är stora samhällsomvälvningar som ligger bakom många av utmaningarna, kan var och en av oss, där vi står – vara en del av förändringen. 

Vi kan se barnet eller den unga, vi kan se vår kollega och dem som kämpar i vår närhet. Vi kan vara den goda kraften, om vi väljer att vara det. Det kräver i sin tur öppenhet och att vi jobbar med egna fördomar och uppfattningar om hur folk i allmänhet, eller en viss elev i synnerhet, är. Vi kan välja bort skärmar i allt för tidig ålder, vi kan vara goda förebilder, och framför allt kan vi vuxna visa ledarskap och visa vägen för barn och unga. Men det kräver också engagemang och vilja. 

Det som året med Lärorikt har visat är att det finns många där ute som är den goda förändrande kraften. De som hittar lösningar, testar nya idéer, vill utvecklas och tar sig an utmaningarna med ett dynamiskt mindset. Det kan räcka med att en enda vuxen ser ett barn, för att så ett frö till förändring. Naturligtvis krävs det strukturer, resurser och politisk vilja – också. Men vi har alla ett ansvar och vi har möjligheter.

Responsen på Lärorikt visar att vi är på rätt väg med sajten. Vi är särskilt glada över feedback om att artiklarna är fördjupande och välskrivna. Vi vill tro att folk orkar läsa också lite längre artiklar. Det visar också webbanalytiken – tiden som besökarna stannar på sajten är uppmuntrande lång.

Under Lärorikts andra år fortsätter vi att utveckla webbplatsen. Vi fortsätter vår strävan efter att se vad som pulserar där ute på utbildnings– och bildningsfältet, vad vi kan förändra och hur vi kan göra det. Tack vare er som läser, ställer upp på intervjuer och delar med er, och tack vare er som hör av er, kan Lärorikt bara bli bättre.