Lärorikt premierar tre lärarstuderande för att de visat prov på lyckade populariseringar av sina magisteravhandlingar vid Åbo Akademi.

De tre lärarstuderanden får var sitt presentkort till en bokhandel. Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, förklarar varför Lärorikt och SFV premierar videopresentationerna. 

– Lärorikt vill uppmuntra lärarstuderandena att forska i aktuella frågor och sprida resultaten så, att det också bidrar till höjd kompetens bland dem som redan jobbar på fältet.

Vinnarna har valt aktuella ämnen eller sådana som representerar ett lite okänt specialområde. 

– De har ett vetenskapligt grepp om sina presentationer och tillför redan via dem ny kunskap som inte kräver att tittaren läser deras avhandlingar. Presentationerna håller också god teknisk nivå, säger Wahlström.

De tre jämbördiga vinnarna är Eleonora Drifell, Elin Mårtensson och Emilia Valasti

Prismotiveringarna lyder så här:

Eleonora Drifell
I sin videopitch Behöver digital kommunikation mellan klasslärare och vårdnadshavare ett ansiktslyft? håller Eleonora Drifell ett vetenskapligt grepp om ett aktuellt ämne i dagens skola. Hon presenterar förtjänstfullt avhandlingens vetenskapliga ramar med problemställning, metod och slutledning och gör detta med en presentation på en professionell nivå. Det didaktiska material som Eleonora skapat i anslutning till avhandlingen är också genomtänkt och användbart i samtal med vårdnadshavarna. 

Elin Mårtensson
I sin videopitch Är blivande klasslärare bättre på matte än elever i högstadiet? lägger Elin Mårtensson fram resultaten av en intressant forskning i ett ämne som är högaktuellt med tanke på de senaste resultaten i den finländska utbildningen. Presentationen håller hög kvalitet och har kompletterats med ett didaktiskt material som stöd för analyser av egen och andras nivå i kunskaperna i matematik. 

Emilia Valasti
I sin videopitch Väljer idrottande flickor skola före idrott? stannar Emilia Valasti upp inför en fråga som till sin fördel sticker ut från många andra. Hon klarlägger förtjänstfullt den vetenskapliga inramningen med problemställning, metod och material och gör det med en tekniskt högklassig inspelning. Det didaktiska materialet innehåller en bra checklista för samtal för den som handleder elever och studerande som vill kombinera skola och idrott.